Предимства за използване на карнет АТА

 • опростяване и ускоряване на митническите процедури, като се избягва заплащането на митнически депозити;
 • веднъж издаден, документът може да се използва в неограничен брой страни, в срок от една година от деня на издаването му.
 • карнет АТА се използва при износ, внос и транзитно преминаване на:
  • експонати за участие в международни панаири, изложби, презентации и други представителни мероприятия;
  • професионални материали - музикални инструменти, компютърна техника, офис оборудване, телевизионна, видео- и кино апаратура, театрален и цирков реквизит и др.;
  • произведения на изкуството;
  • спортни съоръжения и др.
 • стоките, движещи се под покритието на карнет АТА могат да бъдат превозвани с всякакъв вид превозни средства - самолет, влак, автомобил, камион и др. Единственото задължително условие по Конвенцията е, стоките да бъдат върнати обратно в страната във вида, в който са изнесени и в срока на валидността му, който не може да надвишава една година от деня на издаването му.