Основни теми и раздели

 • Банки, Финансови институции, Фондов пазар
 • Бизнес асоциации, Фондации, Сдружения, Браншови камари БТПП
 • Бизнес справочници
 • Валутен борд
 • Вносно-износен режим РБългария
 • Данъчна система - България
 • Държави – обща информация
 • Европейски съюз - структури, програми, проекти
 • Екология
 • Енциклопедии
 • Икономика обща
  • Макроикономика
  • Микроикономика
  • Икономика на България
  • Икономика на отделни държави
  • Икономика световна
  • Икономика на труда
 • Инвестиции
 • Информационни технологии
 • Качество, стандартизация
 • Малък и среден бизнес в България
 • Маркетинг
 • Мениджмънт, фирмено управление
 • Международен валутен фонд /мвф
 • Международни отношения
 • Митнически режим
 • Нови технологии
 • Образование и наука
 • Обществено осигуряване, застраховане
 • Обществено управление, администрация
 • Отрасли - Р България
 • Отрасли -в света
 • Право, обща теория на правото
  • Конституционно право
  • Вещно право
  • Международно право – конвенции, договори, спогодби и др.
  • Гражданско право
  • Трудово право
  • Наказателно право
 • Приватизация
 • Панаири, търговски изложения
 • Реклама
 • Речници
 • Световни икономически и търговски организации
 • Статистика - България, световна
 • Счетоводство
 • Търговско право-обща теория
  • Въздушно право
  • Международно търговско законодателство
  • Търговско право на страните от ЕС
  • Търговско право на отделните държави
  • Търговско право на РБългария - конвенции, договори, спогодби и др.
  • Съд и арбитраж
  • Морско право
  • Авторско и патентно право
  • Финансово право
 • Търговски договори - лизинг, франчайзинг, факторинг
 • Търговия на България
 • Търговско-икономическия отношения България-отделни държави
 • Търговия – международна

 

Информацията е на разположение за ползване в Библиотеката на БТПП