Председатели

2002 - 
Г-жа Ингрид Шикова
Съветник “Информация и комуникация” към Представителството на ЕК в България
 
2001 – 2002
Г-н Тиери Липерт
Делегацията на ЕК в България
 
2000 – 2001
Г-н Еджидио Канчиани
Икономически съветник на Делегацията на ЕК в България