Практика на АС при БТПП 2009-2010 г.

Електронно издание

Добави в количка 20.00 лв Добави доставка

Характеристика:     Автор: Йорданка Саръиванова

                                  Страници: 388

                                  Корица: мека

                     Език: български

                                  Година: 2013

Подробно описание: Изданието представлява анотиран сборник с практика на Арбитражния съд при БТПП, решения  постановени през периода 2009 - 2010 г. 

Селекция се съдържат два раздела - материално и процесуално право, като в раздела за материално право е обърнато специално внимание на решения  по Кодекса на международното частно право, по Закона за данъка върху добавената стойност, по Закона за Кредитните институции, по Закона за задълженията и договорите, по Търговския закон, по Закона за авторското право и сродните му права и редица други, а втората част е посветена на решения по Закона за международния търговски арбитраж, по Правилника на АС при БТПП, по Тарифата за таксите събирани от АС при БТПП по вътрешни дела и по ГПК.

В настоящия сборник са публикувани и задължителните решения на Арбитражната колегия, приемани на основание чл.8, ал.2 от Устава на АС при БТПП. В сборника  се посочени имената на арбитри и на докладчика изготвил проекта иоформил окончателния текст на решението. Публикувани са и особените мнения.

Изданието е ценно помагало за адвокати и юрисконсулти, които искат да защитят интересите на своите клиенти, като в него ще открият  синтезирани отговори на въпросите си.