Миряна Калчева - Автобиография

 Миряна КАЛЧЕВА
член на Бюрото на Съвета на БО при БТПП

ОБРАЗОВАНИЕ

ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО
инженер магистър
1973 -1978, ВМЕИ Ленин (ТУ), София

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Технически Университет, гр. Есен, Германия
1986 – 1987; 1992

ЕЗИЦИ

Немски, Английски

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

 • от 1995 – до момента
  управител и съсобственик, Екстранс ООД, София
 • от 2003 – до момента управител и съсобственик, Еър Линкс ООД, София
 • от 2009 – до момента управител и съсобственик, Екстранс холдинг ООД
 • 1992 – 1995
  р-л сектор, Скорпион Шипинг ООД, София
 • 1991 – 1992
  р-л маркетинг и автоматизация, ЗИЕ, Горна Малина
 • 1987 – 1991
  научен сътрудник I ст., ръководител програми, ИКАС
 • 1983 – 1985
  хоноруван преподавател ТУ, София, катедра АДП
 • 1978 – 1987
  научен сътрудник, координатор ЦПУ, ЦИИТТ,София
ДОПЪЛНИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
 • Международна спедиция
 • Митническо агентиране
 • Търговска медиация, семейна медиация
ВЪНШНИ УЧАСТИЯ
 • НАПОО – Експертна комисия „Моторни превозни средства, кораби и летателни апарати“ – председател
 • Комитет по наблюдение на ОП „Транспорт 2007-2013“ – член
 • Подотраслов съвет за тристранно сътрудничество по автомобилен транспорт към МТИТС – член
 • Комитет по наблюдение на ОПТТИ 2014-2020 - член
 • Асоциация на българските спедитори - председател
 • Национална организация на митническите агенти – член на УС
 • Професионална Организация на Медиаторите в България – зам. председател
 • Единен регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието
 • Център по спогодби и медиация към СРС и СГС

ДРУГИ

 • Who's Who in the 21st Century, First edition 2002, International Biographical Centre Cambridge, England
 • International Who's Who of Professional and Business Women, Ninth edition 2003, American Biographical Institute, Inc.