Евгени Евгениев - Автобиография

Евгени Евгениев
Член на Изпълнителния съвет
/от 17.06.2014 год./

ФАМИЛНО ИМЕ

ЕВГЕНИЕВ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ЕВГЕНИ ИВАНОВ

ДАТА НА РАЖДАНЕ

4.10.1944 год.

НАЦИОНАЛНОСТ

Българска

ГРАЖДАНСКО
СЪСТОЯНИЕ

Женен

ОБРАЗОВАНИЕ

ВИСШЕ ИНЖЕНЕРНО,  ВИСШЕ ИКОНОМИЧЕСКО

СЛЕДДИПЛОМНА
КВАЛИФИКАЦИЯ

ВУМ – гр.Киев, Украйна; Академия за обществени науки и социално управление – гр. София

ЕЗИЦИ

Руски

ПРОФЕСИОНАЛНА
ХАРАКТЕРИСТИКА

от март 1996 г.
Председател  на  УС на
„ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА-ВРАЦА“

от май  2005 г. - юли 2014
изп. директор на “ГИПС” АД

от юни 2001 г.
Управител на „РПВ-2001“ ООД

от октомври 1999 г.
Председател Надзорния съвет на “ХОЛСИМ”БЪЛГАРИЯ АД

от август 1997 г.
изп. директор на “ЗММ-ВРАЦА” АД

от юни  1996 до юни 2001 г.
изп. директор на Северозападен  Приватизационен Фонд

от септември 1992 до юни 1996 г.
управител на “ХЕМКО”АД

от юни  1991 до октомври 1992 г.
зам. Директор на “ФЕРОГУС”АД

от октомври 1989 до юни 1991 г.
изп. директор на “ЧЛК-ВЕСЛЕЦ”, гр. Враца

от март 1978 г. до октомври 1989 г.
отговорник за развитието на икономиката в Община Враца

от септември 1971 г. до март 1978 г.
зав.отдел в “ХИМКО”, гр. Враца