Участници

СПИСЪК
на Съвет на председателите на регионални палати

 

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ – председател
КРАСИМИР ДАЧЕВ - заместник-председател
ТОДОР ТАБАКОВ - заместник-председател
ВАСИЛ ТОДОРОВ - главен секретар


1058 София
ул. Искър, 9
тел.: (+359 2) 8117 400
факс: (+359 2) 987 32 09
Е-mail: bcci@bcci.bg
Web: www.bcci.bg
 

 1. ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – БЛАГОЕВГРАД
  РОМЕО ШАТЕВ - председател

  Благоевград 2700
  ул. Т. Александров, 23, ет. 6, ст. 62 – 64
  тел.: (+359 73) 88 50 17
  факс: (+359 73) 88 50 18
  E-mail: palata_bl@abv.bg
  Web: www.cci-bl.org
   
 2. БУРГАСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
  ТОДОР ДЕМИРКОВ – председател

  Бургас 8000
  ул. Булаир, 9, ет. 1, П.К. 111
  тел.: (+359 56) 81 20 07, 81 00 72, 81 63 45, 81 03 46
  E-mail: bscci@bcci.bg, bstpp@abv.bgsecretary.bscci@gmail.com
  Web: www.bschamber.com
   
 3. ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА
  ИВАН ТАБАКОВ- председател

  Варна 9000
  бул. Приморски, 135
  тел.: (+359 52) 61 51 40. 60 96 98. 61 21 73
  факс: (+359 52) 61 21 46
  телекс: 77 328
  E-mail: office@vcci.bg, tabakov@vcci.bg
  Web:  www.vcci.bg
   
 4. ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА-ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  РОСЕН ИВАНОВ- председател

  Велико Търново 5000
  ул. Любен Каравелов, 42
  За кореспонденция: 
  ул. Никола Габровски, № 5, ет. 4
  тел.: (+359 88) 877 72 56
  E-mail: ccivt.mail@gmail.com
  Web: www.rcci.bcci.bg/vturnovo
   
 5. ВИДИНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
  КРАСИМИР КИРИЛОВ - председател

  Видин 3700
  ул. Цар Александър ІІ, 19–21
  тел.: (+359 94) 60 05 56
  тел.:/факс: (+359 94) 60 05 76
  E-mail: office@vdcci.bg
  Web: www.vdcci.bg
   
 6. ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ВРАЦА
  ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ - председател
  ИЛИАНА ФИЛИПОВА - заместник-председател


  Враца 3000
  ул. Христо Ботев, 24, П.К. 267
  тел.: (+359 92) 66 02 71, 66 02 73, 66 55 09
  E-mail: cci-vr@cci-vratsa.org
  Web: www.cci-vratsa.org

  Представителства на Търговско - промишлена палата - Враца
  Берковица 3500
  д-р Иван Панов, 1
  тел.: (+359 953) 883 97 - Лидия Иванова Ботевград 2140
  тел.: (+359 723) 22 07, 24 67
  мобилен:  (+359 88) 730 148 - Хризантема Йорданова

  Лом 3600
  тел.: (+359 971) 28 757
  мобилен: (+359 88) 930 895 - Димитрина Нисторова
   
 7. ГАБРОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
  ИВАН ЛЕСЕВ - председател
  ГАЛИНА МИХНЕВА – изпълнителен директор


  Адрес за контакти:
  Габрово 5300
  ул. Брянска, 30
  тел.: (+359 66) 80 31 42
  E-mail: office@chamber-gabrovo.com, mihneva@chamber-gabrovo.com
  Web: www.chamber-gabrovo.com

  Седалище:
  Габрово 5300
  пл. Възраждане, 1, П.К. 217
   
 8. ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
  КРАСИМИР МУНЕВ - председател

  Гоце Делчев 2900
  ул. Александър Стамболийски, 11
  тел./факс: (+359 751) 6 08 80
  E-mail: gdcci@mail.bg
  Web: http://rcci.bcci.bg/gotsedelchev
   
 9. ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ДОБРИЧ
  ЛЪЧЕЗАР РОСЕНОВ - председател
  ГЕРМАН ГЕРМАНОВ – главен секретар


  Добрич 9300
  ул. България , 3, П.К. 182
  тел.: (+359 58) 60 14 71, 60 14 72, 60 14 35
  факс: (+359 58) 60 14 34
  E-mail: cci@dobrich.net
  Web: www.cci.dobrich.net
   
 10. КАЗАНЛЪШКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
  АНГЕЛ СКЕНДЕРОВ - председател

  Адрес за кореспонденция:
  Казанлък 6100
  бул. Ал. Батенберг 12 - партер
  тел: (+359 431) 62 635
  моб. +359 888 587 862
  E-mail: kzcci.chairman@gmail.com, office@kzcci-bg.org
  Web: www.kzcci-bg.org

  Седалище:
  Казанлък 6100
  ул. Стара река, 2, Д.К. Арсенал, офис 101
  тел.: (+359 431) 62 635
  факс: (+359 431) 62 635
   
 11. КЪРДЖАЛИЙСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
  НАСКО НАСТЕВ - председател

  Кърджали 6600, ул. Отец Паисий, 3, П.К. 266
  тел./факс: (+359 361) 5 79 97
  E-mail: kjlcci@bcci.bg
  Web: http://rcci.bcci.bg/kardzhali
   
 12. КЮСТЕНДИЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
  ВАНЬО КОСТАДИНОВ - председател

  Кюстендил 2500
  ул. Цар Освободител 168, ет. 3
  тел./факс: (+359 78) 55 13 70
  мобилен: (+359 88) 653 34 14
  E-mail: tpp_kyustendil@abv.bg, kncci@bcci.bg
  Web: www.cci-kn.org
   
 13. ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА И ЗЕМЕДЕЛСКА ПАЛАТА - ЛОВЕЧ
  ЕМИЛ ПЕЕВ - председател

  Ловеч 5500
  ул. Иван Драсов, 3-7
  тел./факс: (+359 68) 60 03 67
  E-mail: office.lovech@tpzp.org
  Web: www.rcci.bcci.bg/lovech
   
 14. ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - МОНТАНА
  ХРИСТО ПЕТРОВ - председател

  Монтана 3400
  бул. Трети март, 55
  тел.: (+359 96) 303 000
  E-mail: tppmontana@gmail.com
  Web: http://rcci.bcci.bg/montana
   
 15. ПАЗАРДЖИШКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

  Пазарджик 4400
  ул. Цар Шишман 2, ет. 2 , офис 6
  тел.: (+359 34) 94 04 95
  E-mail: office.pztpp@gmail.com
   
 16. ПЕРНИШКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
  БОЙКА ПАВЛОВА - председател

  Перник 2300
  ул. Тунджа, 16, партер
  тел.: (+359 87) 812 34 28
  E-mail: ptpp@abv.bg
   
 17. ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА - ПЛЕВЕН
  ДАНИЕЛА ПЕНЕВА - председател

  Плевен 5800
  ул. Александър Стамболийски, 1, ет. 3
  тел.: (+359 64) 80 30 03
  факс: (+359 64) 80 30 04
  E-mail: plcci_pleven@abv.bg
  Web: http://rcci.bcci.bg/pleven
   
 18. ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА КАМАРА -ПЛОВДИВ
  ДОБРИНА ПРОДАНОВА - председател

  Пловдив 4003
  ул. Самара, 7, етаж 2, офис 6
  тел.: (+359 32) 90 89 80 - Секретариат
  (+359 32) 90 89 99 - Euro Info Centre
  (+359 32) 90 89 98 - директор EIC
  (+359 32) 90 89 88 - Международен отдел
  (+359 32) 90 89 90 - Търговски регистър, изготвяне на покани
  (+359 32) 90 89 91 Външнотърговски отдел, сертификати за произход
  (+359 32) 90 89 89 - Счетоводство
  факс: (+359 32) 90 89 83
  E-mail: office@pcci.bg
  Web: www.pcci.bg
   
 19. РЕГИОНАЛНА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА И ЗЕМЕДЕЛСКА КАМАРА-РАЗГРАД
  СИМЕОН ЗАХАРИЕВ - председател

  Разград 7200
  ул. Бузлуджа, 2, Дом на техниката, ет. 5, ст. 402, 403, 406, П.К. 265
  тел.: (+359 84) 66 02 53, 66 02 49, 66 02 54
  факс: (+359 84) 66 02 49
  E-mail: rtpzk@mail.bg
  Web: http://rcci.bcci.bg/razgrad
   
 20. РУСЕНСКА ТЪРГОВСКО-ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА
  МАРГАРИТ ВУТОВ - председател
  ВАЛЕРИ АНДРЕЕВ - заместник-председател
  МИЛЕН ДОБРЕВ – изпълнителен директор


  Русе 7000
  бул. Фердинанд, 3A, ет. 1, П.К. 484
  тел.: (+359 82) 82 58 75 - Председател, Зам.председател, Изп. директор
  (+359 82) 82 58 78 - бюро ТР-експерт БТПП, търговски документи
  факс: (+359 82) 82 58 73
  E-mail: info@rcci.bg
  Web: www.rcci.bg
   
 21. СИЛИСТРЕНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
  МИЛКО КЕСАРОВСКИ - председател
  СТАНКА ЛАЗАРОВА - заместник-председател


  Силистра 7500
  ул. Патриарх Дамян, 5
  тел./факс: (+359 86) 82 04 98
  E-mail: stlazarova@abv.bg, silistracci@abv.bg
  Web: http://rcci.bcci.bg/silistra
   
 22. СЛИВЕНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
  ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ - председател

  Сливен 8800
  ул. Ал. Стамболийски,1, ет. 7
  тел.: (+359 44) 62 36 01
  тел.:/факс: (+359 44) 62 37 18
  E-mail: sliven.chamber@gmail.com
  Web: www.chamber.sliven.net
   
 23. СМОЛЯНСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
  ВАЛЕРИ ГЮРОВ - председател

  Смолян 4700
  бул. България, № 72, етаж 1
  тел.: (+359 301) 6 20 55
  факс: (+359 301) 6 20 54
  E-mail: scci@abv.bg
  Web: http://rcci.bcci.bg/smolyan
   
 24. ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА-СТАРА ЗАГОРА
  ОЛЕГ СТОИЛОВ - председател
  КРАСИМИРА СОКОЛОВА - заместник-председател


  Стара Загора 6000
  ул. Г. С. Раковски, 66
  тел.: (+359 42) 62 62 97, 63 96 27
  факс: (+359 42) 62 60 33
  E-mail: office@chambersz.com
  Web: www.chambersz.com
   
 25. ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ТЪРГОВИЩЕ
  ОЛЯ ИВАНОВА - председател

  Търговище 7700
  ул. Бенковски, 2, ет. 2, П.К. 120
  тел.: (+359 601) 8 93 35, 6 34 77, 6 20 08
  тел./факс: (+359 601) 6 20 08
  E-mail: tpp_t@abv.bg, tscci@bcci.bg
  Facebook Page
   
 26. ХАСКОВСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
  ЯНЧО ЯНЕВ - председател

  Хасково 6300
  ул. Цар Освободител 4
  тел.: (+359 38) 66 11 12
  E-mail: hcci@bcci.bg
  Web: www.haskovocci.com

  Офис София
  София 1000
  ул. Трапезица, 6
  тел.: (+359 2) 988 53 11, 988 55 26
  тел./факс: (+359 2) 986 51 46
  E-mail: hcci@mbox.contact.bg
   
 27. ЯМБОЛСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА
  СТОЙЧО СТОЙЧЕВ - председател

  Ямбол 8600
  ул. Раковска, 1, П.К. 291
  тел.: (+359 46) 66 29 39
  факс: (+359 46) 66 50 11
  E-mail: yccibg@gmail.com
  Web: www.yambiz.com