Ръководство

Председател
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ
Председател на БТПП
ул. Искър, 9
София 1058
тел: (+359 2) 8117 454, 987 78 26, 987 25 28, 8117 453, 8117 582
факс: (+ 359 2) 987 32 09
E-mail: simeonov@bcci.bg

Съпредседател от РТПП на ротационен принцип