Браншови организации на регионално ниво

БЛАГОЕВГРАД

 • Българска строителна камара;
 • Федерация на хлебопроизодителите и сладкарите в България;
 • Регионална лозаро-винарска камара;
 • Регионална агенция за икономическо развитие;
 • Индустриална стопанска камара;
 • Съюз за стопанска инициатива на гражданите;
 • Камара ва архитектите в инвестиционното проектиране
   

БУРГАС

 • Земеделска камара
  гр. Бургас, бул. Демокрация 117
 • Морска асоциация
  гр. Бургас, бул. Ал. Батенберг 1; тел.: (056) 84 47 44
 • Пчеларски съюз
  гр. Бургас, ул. Цар Калоян 166, СБ Бутед; тел.: (056) 81 12 97
 • Строителна камара
  гр. Бургас, ул. Шейново 3, ет. 5; тел.: (056) 84 22 74
 • Съюз на архитектите
  гр. Бургас, ул. Цар Асен 7; тел.: (056) 84 29 44
 • Съюз на занаятчиите
  гр. Бургас, ул.Александровска 7; тел.: (056) 80 03 35
 • Съюз на хлебарите и сладкарите
  гр. Бургас, ж.к.Лазур, ул. Т.Каблешков 12, вх. В, ет. 1; тел.: (056) 80 32 82
 • Туристическа камара
  гр. Бургас, ул. Л.Каравелов 12, вх. Б; тел.: (056) 81 35 95
   

ВАРНА

 • Агенция за икономическо Развитие
 • Асоциация на българските черноморски общини
 • Асоциация на корабните снабдители
 • Асоциация на корабните пилоти
 • БАКБА (Българска асоциация на корабните брокери и агенти)
 • Бизнес агенция Варна
 • Българска морска камара
 • Варненска асоциация за недвижими имоти
 • Варненска асоциация на туристическите агенции
 • Варненска асоциация на хотелиерите и ресторантьорите
 • Варненска туристическа камара
 • Варненска строителна камара
 • Индустриална стопанска асоциация
 • Клуб на стопанския деятел
 • Научно технически съюзи
 • Регионална занаятчийска камара
 • Регионално мебелно сдружение
 • Регионален пчеларски съюз
 • Съюз на дипломираните експерт счетоводители
 • Черноморска асоциация на корабостроителите и кораборемонтчиците
 • Черноморски клуб
   

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 • Регионална лозаро-винарска камара
 • Българска строителна камара-Регионално представителство
 • Индустриална стопанска камара
 • Браншова камара по машиностроене и пътно - строителна техника
 • Р егионален съюз на хлебопроизводителите и сладкарите.
 • Съюз на архитектите
 • Съюз на пчеларите.
 • Научно-технически съюзи
 • Регионална занаятчийска камара
 • Камара на данъчните съветници
 • Съюз на икономистите
 • Съюз на българските художници
 • Съюз на научните работници
 • Български лекарски съюз-Регионална лекарска колегия
 • Дружество за разпространение на знания "Мисъл"
 • Туристически информационен центъ р
 • Европейски информационен център
 • С ъюз за стопанска инициатива на гражданите
 • Български съюз на частните предприемачи "Възраждане"-Регионална организация В.Търново
   

ВИДИН

 • Съюз на автомобилните превозвачи
 • РП на Българската строителна камара
 • Регионален съюз на хлебопроизводителите и сладкарите
 • Асоциация на месопреработвателите
 • Областен пчеларски съюз
   

ВРАЦА

 • Браншова строителна камара
 • Браншови съюз на хлебарите и сладкарите

Предложение за създаване на:

 • Браншови съюз на текстилците
 • Браншови съюз на производителите на конфекция и трикотаж
 • Браншови съюз на дребните търговци

 

ГАБРОВО

 • Съюз на хлебарите и сладкарите
 • Съюз на таксиметровите шофьори “Шипка-99”
 • Съюз на производителите на трикотаж – Трявна
 • Съюз на металообработващие фирми – Трявна
 • Туристическа асоциация “Стара планина”
 • Съюз на работодателите ‘Севлиево 21 век” – Севлиево
 • Съюз на машиностроителите – Габрово
 • Съюз на дребните търговци – Габрово

Предложение за създаване на:

 • Съюз на шивачите
 • Съюз на млекопреработвателите
 • Съюз на кожарите
 • Съюз на фирмите от дървообработващата и мебелната промишленост
 • Съюз на производителите на обувки
   

ДОБРИЧ

 • Строителна камара-Добрич
   

КЪРДЖАЛИ

 • Съюз на хлебарите
 • Съюз на златарите производители
 • Съюз на предприемачите
 • Регионална строителна камара

Предстои да бъде създаден:

 • Съюз на селскостопанските работници и тютюнопроизводителите
   

КЮСТЕНДИЛ

 • Браншова организация за текстил и облекло на Югозападна България /БОТОЮБ/
  гр. Кюстендил, ул. Соволски път , 46
 • Сдружение „Съвет по туризъм” Кюстендил
  гр. Кюстендил, ул. Демокрация , 40
 • Регионална занаятчийска камара Кюстендил
  гр. Кюстендил, ул. Хан Аспарух , 1
 • Общински пчеларски съвет Кюстендил
   

ЛОВЕЧ

 • Пчеларски съюз;
 • Сдружение на хлебопроизводителите;
 • Сдружение на рибопроизводителите;
 • Сдружиние –животновъдно дружество;
 • Сдружение на овцевъдите;
 • Сдружение на зайцевъдите;
 • Сдружение на плодопроизводителите
   

МОНТАНА

 • Регионален съюз на хлебопроизводителите и сладкарите
  гр. Монтана-3400, ул. Мария Димова , 16; тел./факс: (096) 30 15 15
  Председател: Костадин Ставрев Георгиев
 • Регионална занаятчийска камара
  гр. Монтана-3400, бул. Христо Ботев, 67,ет. 4
  тел./факс: (096) 30 59 00; E-mail: rzk_montana@abv.bg
  Председател: инж. Стилиян Каменов
   

ПАЗАРДЖИК

 • Съюз на обущарите в гр.Пещера;
 • Камара на строителите
   

ПЕРНИК

 • Съюз на индустриалците
 • Съюз на производителите на безалкохолни напитки
 • Съюз на строителите
 • Съюз на търговците на едро и дребно
 • Съюз на занаятчиите
 • Съюз на производителите на селскостопанска продукция
 • Съюз на транспортните фирми

Предложение за създаване на:

 • Съюз на неправителствените организации
 • Съюз на предприемачите от шивашката промишленост
 • Съюз на фирмите от общественото хранене
   

ПЛЕВЕН

 • Браншова бизнес камара
 • Българска строителна камара
 • Браншови съюз на текстилците
 • Браншови съюз на производителите на конфекция и трикотаж
 • Българо-германски образователен център
 • Научно-технически съюзи
 • Пчеларски съюз
 • Регионален съюз на хлебопроизводителите и сладкарите
 • Регионална занаятчийска камара
 • Регионално сдружение на агенциите на недвижими имоти
 • Регионален съюз на превозвачите
 • Регионален лекарски съюз
 • Регионален център за подпомагане на предприемачите
 • Стопанска камара
 • Съюз на архитектите
 • Съюз на икономистите
 • Съюз на счетоводителите
 • Съюз на българските автомобилисти
 • Съюз на таксиметровите шофьори
 • Съюз за стопанска инициатива на гражданите
 • Съюз на стоматолозите

Предложения за създаване на:

 • Съюз на млекопреработвателите
 • Съюз на месопреработвателите
 • Регионален съюз на селскостопанските производители
 • Съюз на търговците на едро и дребно
   

ПЛОВДИВ

 • Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
  гр. Пловдив, бул. В. Априлов , 156, ет. 2; тел./факс : ( 032 ) 65 27 80
 • Инсталационна камара
  гр. Пловдив, бул. Н. Вапцаров 60; тел.: (032) 67 36 23
 • Гилдия на строителните предприемачи
  гр. Пловдив, бул. Марица, 122, ет. 5; тел.: (032) 63 06 05, 62 18 05
 • Земеделска камара
  гр. Пловдив 4000, б ул. Марица, 122
  тел./факс: 65 14 09; Е- mail: agrikamara@pv.hotmail.com
 • Горскостопанска камара
  гр. Пловдив, ул. Банкова, 1, ет. 3
  тел.: 636310/12; GSM (088) 779 05 01; факс: 63 63 11; E-mail: parlikov@abv.bg
 • Регионален съюз на хлебарите, гр. Пловдив
 • Асоциация на производителите на парфюмерия и козметика
  гр. Пловдив, бул. Марица, 93; тел.: (032) 96 78 34 тел./факс: 96 78 35
 • Сдружение на търговците Пловдив
  гр. Пловдив, ул. Капитан Райчо, 56
  тел.: (089) 986 72 36; Г. Иванов; E-mail : g_s_ivanov@abv.bg
 • Занаятчийска камара
  гр. Пловдив 4000, ул. Д-р Вълкович, 3, ет. 2
  тел.: ( 032) 60 55 63; GSM (088) 726 80 19; факс: 62 71 04; Е-mail: pdrzk@abv.bg
 • Браншови съюз на производителите на облекла
  тел.: (032) 62 05 05, 62 00 99
 • Транспортна Камара
  гр. Пловдив, бул. Христо Ботев, 82, П.К. 918
  тел.: ( 032) 62 00 01/62 60 09; факс: 630 50
 • Стопанска Камара, гр. Пловдив
  тел.: ( 032) 62 89 33; факс: 26 44 78
 • Строителна Камара
  гр. Пловдив, ул. Петко Р. Славейков, 33; тел./факс: ( 032) 62 67 80
 • Регионална лозаро-винарска Камара
  гр. Пловдив ул. Филип Македонски, 30
  тел.: (032) 63 08 65, (089) 668 58 28; Е-mail : rlvktrakia@hotmail.com
 • Българска Туристическа Камара
  гр. Пловдив, бул. Марица, 96Б
  тел./факс: (032) 63 41 52; GSM (088) 842 40 36; E-mail: v_dimitrova_@hotmail.com
 • Агенция за регионално развитие с БЦ за МСП
  гр. Пловдив, бул. Цар Борис III Обединител, 37, палата 27, П.К. 976
  тел.: (032) 90 37 77, 62 08 27; факс: 90 35 24
  Е-mail: rda@plov.net, rda@plovdiv.techno-link.com; Web: www.rda-bg.org
 • Български съюз на частните предприемачи “Възраждане”
  гр. Пловдив, ул. Кукленско шосе, 19В
  тел.: ( 032) 67 50 57; факс: ( 032) 67 75 01; Е-mail: neft@bulrom.prolink.bg
 • Браншови съюз на пчеларите, гр. Пловдив
 • Асоциация „Български врати и прозорци”
  гр. Пловдив, ул. Белград, 2, ет. 2; тел./факс: (032) 95 92 60
 • Научно-технически съюз
  Дом на науката и техниката гр .Пловдив
   

РАЗГРАД

 • Съюз на автомобилните превозвачи
 • Съюз на селскостопанските производители
 • Занаятчийска камара
 • Земеделска камара
 • Камара на инженерите
 • Камара на архитектите
 • Пчеларски съюз
 • Строителна камара
   

РУСЕ

 • Браншови съюз на производителите от леката промишленост
  Магдалена Стоянова тел.: 082/ 825 874; 825 915
 • Сдружение на таксиметровите шофьори
 • Асоциация на търговците вносители на каменна сол за животни
  Ангел Тодоров Симеонов т ел. 082/ 845 516
   

СИЛИСТРА

 • Асоциация за трансгранично сътрудничество и развитие "Дунавска Добруджа"
 • Сдужение на овцевъдите
 • Строителна камара - Силистра
 • Стопанска камара - Силистра
 • Съюз на стоматолозите
 • Съюз на потребителите
   

СЛИВЕН

СМОЛЯН

 • Браншови съюз на дървобпреработвателите;
 • Браншови съюз ва хлаборите към националната асоциация;
 • Браншови съюз на строителите към строителната камара
   

СТАРА ЗАГОРА

 • Сдружение на фирми за хранително машиностроене в България "ХРАНТЕХМАШ"
  6004 Стара Загора, бул. "Методи Кусев" 67, ап. 2
  тел./факс: (+359 42)643 159
  E-mail: hrantechmach@dir.bg; URL: www.szeda.bg/clients/fpmb.html
  Изпълнителен директор: инж. Кольо Боев
 • Регионална асоциация на дървообработващата и мебелната индустрия
  6000 Стара Загора
  тел.: (+359 42) 626 093; Мобилен тел.: (+359 88) 9322 619
  E-mail: gospodinnikolov@abv.bg; URL: www.radmi.hit.bg
  Председател на УС: Господин Николов
 • Национална асоциация на млекопроизводителите
  София 1612, ж.к.Лагера, бл.44
  тел.: 953 28 68; E-mail: nadp@sigma-bg.com; URL:  www.nda-bg.com
  Председател:
  гр. Стара Загора 6000 п.к. 303
  E-mail: pl_penchev@abv.bg; тел.: (042) 60 28 96; (0558) 29 79
   

ХАСКОВО

 • Асоциация на млекопроизводителите
 • Българска строителна камара
 • Камара на индустриалните хлебопроизводители
 • Регионален съюз на федерацията на хлебопризводителите
 • Сдружение на работодателите на шивашката промишленост
 • Федерация на месопризводителите
   

ШУМЕН

 • Браншова организация на строителните инженери;
 • Браншова организация на архитектите;
 • Бранщшова организация на сладкарите и хлебарите Браншова организация на фотографите ;
 • Браншова организация на художествените занаяти Браншова организация на медникарските роми;
 • Браншова организация на биволовъдите
   

ЯМБОЛ

 • Регионален съюз на селскостопанските кооперации
 • Регионален съюз на земеделските производители
 • Регионален съюз на пчеларите
 • Регионален съюз на сладкарите и хлебарите