Кариери

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА обявява позиция
за "експерт Връзки с обществеността"

Основни длъжностни задължения:
 • цялостно медийно отразяване и представяне дейността на БТПП;
 • периодично провеждане на пресконференции и кръгли маси;
 • публикуване на обявления и рекламни съобщения за дейността на БТПП;
 • проследяване на информация в медиите, касаеща дейността на БТПП;
 • представяне на информация на сайта на БТПП на български и на английски език;
 • поддръжка на актуална база данни с медийните партньори на БТПП;
 • ефективна комуникация с медийния сектор;
 • подпомагане представителите на  БТПП при участия в медийни изяви;
 • анализ на резултатите от медийната дейност и планиране стъпки за тяхното повишаване.

Изисквания за заемане на длъжността:
 • отлично владеене на английски език, като втори чужд език ще се счита за предимство;
 • висше образование по специалности: връзки с обществеността, журналистика, масови комуникации, досегашен опит ще се счита за предимство;
 • свободно ползване на MS Office, Internet, Adobe Photoshop и владеене на новите информационни технологии в обществените комуникации;
 • висока комуникативна култура – способност да контактува с медии и организации;
 • умения в координирането и провеждането на публични събития;
 • развити организационни умения, структуриран подход към изпълнението на задачите и способност за подреждане на приоритети.

Какво предлагаме:
 • възможност за стартиране на кариера в една от национално представителните работодателски организации в България с международно признание и с над 120 годишна история;
 • възможност за непрекъснато обучение и кариерно развитие в конкурентна експертна среда;
 • участие в събития с национален и международен характер;
 • допълнителни бонуси при отлично изпълнение на поставените задачи.

Ако отговаряте на нашите изисквания и проявявате интерес към позицията, изпратете актуална автобиография и мотивационно писмо на български език на имейл staff@bcci.bg.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 
Цялата лична информация на кандидатите ще бъде третирана като строго конфиденциална.

Срок на обявата: 31 август 2019 г.

= = =

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕВОДИ, КОНСУЛТАЦИИ  И ФИРМЕНО ОБСЛУЖДАНЕ

НАБИРА ПРЕВОДАЧИ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР НА СЛЕДНИТЕ ЕЗИЦИ:

АРАБСКИ, ГРЪЦКИ, ИТАЛИАНСКИ, ИСПАНСКИ, КАЗАХСКИ, ПОЛСКИ, ПОРТУГАЛСКИ, РУМЪНСКИ, СЪРБО-ХЪРВАТСКИ, ТУРСКИ, УКРАИНСКИ, ЧЕШКИ.

Изисквания:

 • Отлично владеене на езика. Втори език е предимство.
 • Официален документ за ползване на езика с успех не по-нисък от мн.добър 4.50.
 • Отлични умения за работа с Word, Excel, Power point.
 • Натрупан опит като преводач е предимство.

Моля изпратете CV на e-mail: bcci.centre@bcci.bg
Всички кандидатури ще бъдат разгледани строго конфиденциално.
На интервю ще бъдат поканени само селектираните по документи кандидати.