Кариери

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА обявява позиция
за „експерт-юрист“ в „Юридическа дирекция”

Отговорности:
 • Изготвяне на писмени правни становища по различни нормативни актове и предложения за нормативни текстове;
 • Изготвяне и съгласуване на договори, протоколи и др. правни документи;
 • Предоставяне на консултации на различните дирекции в организацията;
 • Извършва преглед на законопроекти и др.;
 • Участва в междуведомствени работни групи, конференции, кръгли маси, дискусии и др.;
 • Участва при необходимост в заседания на Асоциация на организациите на българските работодатели;
 • Участва и съгласува документи по проекти;
 • Осъществяване на взаимодействие с държавни, съдебни и общински органи и институции при необходимост;
 • Участва в заседания на Националния съвет за тристранно сътрудничество;
 • Изготвя материали за интервюта давани от ръководството на БТПП и др. функции.

Предлагаме:
 • Възможност да работите в една от национално представителните работодателски организации в България с международно признание и с над 120 годишна история.
 • Непрекъснато обучение в конкурентна експертна среда.
 • Участие в международни срещи и конференции.
 • Допълнителни бонуси при отлично изпълнение на поставените задачи.

Квалификации и изисквания:
 • Висше юридическо образование.
 • Отлично познаване на правната материя в трудовото, търговското, гражданското право. Добро познаване на осигурителното и данъчното право.
 • Много добро владеене на английски език (писмено и говоримо).
 • Отговорност, креативност и прецизност.
 • Умения в MS Office.

Ако отговаряте на нашите изисквания и проявявате интерес към позицията, изпратете актуална автобиография на български език в срок до 15.03.2019 г. на e-mail: staff@bcci.bg.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 
Цялата лична информация на кандидатите ще бъде третирана като строго конфиденциална.

= = =

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ПРЕВОДИ, КОНСУЛТАЦИИ  И ФИРМЕНО ОБСЛУЖДАНЕ

НАБИРА ПРЕВОДАЧИ НА ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР НА СЛЕДНИТЕ ЕЗИЦИ:

АРАБСКИ, ГРЪЦКИ, ИТАЛИАНСКИ, ИСПАНСКИ, КАЗАХСКИ, ПОЛСКИ, ПОРТУГАЛСКИ, РУМЪНСКИ, СЪРБО-ХЪРВАТСКИ, ТУРСКИ, УКРАИНСКИ, ЧЕШКИ.

Изисквания:

 • Отлично владеене на езика. Втори език е предимство.
 • Официален документ за ползване на езика с успех не по-нисък от мн.добър 4.50.
 • Отлични умения за работа с Word, Excel, Power point.
 • Натрупан опит като преводач е предимство.

Моля изпратете CV на e-mail: bcci.centre@bcci.bg
Всички кандидатури ще бъдат разгледани строго конфиденциално.
На интервю ще бъдат поканени само селектираните по документи кандидати.