Банки и финанси

 • БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
  1000 София, пл. Александър Батенберг, 1
  тел.: (02) 85 51
  факс: (02) 980 24 25
  Web: www.bnb.bg
   
 • МОНЕТЕН ДВОР на БНБ
  1528 София, Гара Искър ул. 5006, No 6
  e-mail: mint@mint.bg
  Web: https://mint.bg/


Банки, лицензирани в Република България линк БНБ


Клонове на чуждестранни банки в Република България линк БНБ


Международни финансови институции


Централни банки