Банки и финанси

  • БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
    1000 София, пл. Александър Батенберг, 1
    тел.: (02) 85 51
    факс: (02) 980 24 25
    Web: www.bnb.bg
Банки, лицензирани в Република Българи
Клонове на чуждестранни банки в Република България
Международни финансови институции
Централни банки