Банки и финанси

  • БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
    1000 София, пл. Александър Батенберг, 1
    тел.: (02) 85 51
    факс: (02) 980 24 25
    Web: www.bnb.bg


Банки, лицензирани в Република България линк БНБ


Клонове на чуждестранни банки в Република България линк БНБ


Международни финансови институции


Централни банки