Агенции, асоциации, съюзи

 • ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР 
  1404 София
  бул. Цариградско шосе, 147
  тел.: +359 2 965 52 20
  факс: +359 2 965 52 31
  E-mail: bul-reklama@iec.bg
  Web: www.bulgarreklama.com, https://iec.bg/

 • АТЛАНТИЧЕСКИЯТ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ
  1404 София
  бул. България, 111, ет. 5, офис 14
  сградата на "Хонда", на изхода за "Околовръстен път"
  тел.: +359 884 373216
  E-mail: office@atlantic-club.org
  Web: www.atlantic-club.org/

 • СЪВЕТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ПРИ БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

 •  
 • АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ВНОСИТЕЛИ НА КОЗМЕТИКА В БЪЛГАРИЯ "АРЕНА НА КРАСОТАТА"
  1142 София
  бул. Евлоги Георгиев, 91
  тел.: +359 2 80 13 11
  E-mail: sofiacosmetics@biscom.net
  Web:www.fashion.bg/firm/arenanakrasotata/8068

 • АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТЪРГОВЦИТЕ НА ТЮТЮН И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ В БЪЛГАРИЯ
  1000 София
  ул. Граф Игнатиев, 2, ет. 4
  тел.: +359 2 980 34 70, +359 2 980 16 38
  факс: +359 2 980 34 77

 • АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
  2600 Дупница
  Фармация АД
  ул. Самоковско шосе, 3
  тел.: + 359 701 3 56 63
  факс: + 359 701 2 53 04

 • БРАНШОВА КАМАРА НА СТЪКЛАРСКАТА И ПОРЦЕЛАНОВО - ФАЯНСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
  1797 София
  бул. Д-р Г. М. Димитров, 14
  тел.: + 359 2 971 28 97
  факс: +359 2 971 24 72

 • БРАНШОВА КАМАРА НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ХЛЕБОПРОИЗВОДИТЕЛИ И СЛАДКАРИ В БЪЛГАРИЯ
  1000 София
  ул. Бачо Киро, 5, вх. А, ет. 6, ап. 25
  тел.: +359 889 494 040, + 359 888 398 799
  E-mail: bread_industrial@abv.bg
  Web: http://www.bread-industrial.org/contacts.php

 • БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ
  1000 София
  ул. Ал. Стамболийски, 55, ет. 1
  тел.: +359 2 923 69 11
  факс: +359 2 987 06 65
  E-mail: office@baez.bg
  Web: https://baez.bg/

 • БЪЛГАРСКИ БРАНШОВИ СЪЮЗ НА ТРИКОТАЖНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
  1373 София
  ул. Суходолска, 2
  тел.: +359 2 920 17 15
  факс: +359 2 920 05 68

 • БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАВИТИЕ НА БИВОЛОВЪДСТВОТО
  9700 Шумен
  ул. С. Врачански, 14, вх. 2, ет. 3; ап. 21
  тел.: +359 54 87 16 77, +359 889 808 535
  E-mail: zonkapeeva@abv.bg

 • АСОЦИАЦИЯ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ 1113 София
  ул. Фр. Ж. Кюри, 19, бл. 1, ет. 14, ап. 26
  тел.: +359 2 971 34 64, +359 2 971 35 24
  факс: +359 2 870 54 70
  E-mail: office@arpharm.org
  Web: www.arpharm.org

 • ОБЩ СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ
  1000 София
  ул. Цар Шишман, 4, ет. 1 (вътрешен двор)
  тел.: +359 2 981 71 82, +359 2 989 05 45

 • СЪЮЗ НА ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  1000 София
  ул. Г. С. Раковски, 108
  тел.: +359 2 987 47 43
  E-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net
  Web: www.org-bg.net/bg

 • НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ
  1000 София
  бул. Княз Дондуков, 11
  тел.: +359 2 988 38 48
  факс: +359 2 987 03 20
  E-mail: uniontpk@uniontpk.com
  Web: www.uniontpk.com