Чуждестранни ТПП, Асоциации

 ЧУЖДЕСТРАННИ ТПП 

 • Съюз на търговско-промишлените палати на Албания
  Union of Chambers of Commerce & Industry of Albania

  Rr “Kavajes”, nr. 6
  Tel: 355 (0) 44 500221
  E-mail: cci.tirana@cci.al
  Web: https://www.cci.al/en/
   
 • Австрийска търговска камара
  Austrian Chamber of Commerce

  Wiedner Hauptstraße 63
  1045 Wien
  Tel: +43 5 90 900
  Fax: +43 5 90 900 250
  Web: https://www.wko.at/
   
 • Федерация на белгийските търговски палати
  Federation of Belgian Chambers of Commerce

  rue Belliard 2 – 7th floor
  1040 Bruxelles – Belgium
  E-mail: info@belgianchambers.be
  Web: https://belgianchambers.be/en/
   
 • Външнотърговска камара на Босна и Херцеговина
  Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina

  Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo
  Tel. +387 33 566-222
  Fax +387 33 214-292
  Web: https://komorabih.ba/en/
   
 • Хърватска търговска камара
  Croatian Chamber of Commerce

  Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb
  Tel: +385 1 4561 555
  E-mail: pisarnica@hgk.hr
  Web: https://www.hgk.hr/
   
 • Кипърска търговско-промишлена палата
  Cyprus Chamber of Commerce and Industry

  Tel. (+357) 22889800
  Web: https://ccci.org.cy/
   
 • Търговска камара на Чешката република
  Chamber of Commerce of the Czech Republic
  Florentinum, Reception A
  Na Florenci 2116/15
  110 00 Praha 1
  Tel: + 420 266 721 300
  E-mail: info@komora.cz
  Web: https://www.komora.cz/en/
   
 • Естонска търговско-промишлена палата
  Estonian Chamber of Commerce & Industry

  Toom-Kooli 17, 10130 Tallinn
  Tel.: +372 604 0060
  E-mail: koda@koda.ee
  Web: https://www.koda.ee/en
   
 • Търговска камара на Финландия
  Finland Chamber of Commerc

  World Trade Center Helsinki,
  P.O. BOX 1000, Aleksanterinkatu 17, 00101 Helsinki
  Tel. +358 (0)9 4242 6200, fax +358 (0)9 650 303
  E-mail: keskuskauppakamari@chamber.fi
  Web: kauppakamari.fi/en/
   
 • Германска търговско – индустриална камара
  German Chamber of Industry and Commerce

  Breite Straße 29
  10178 Berlin-Mitte
  Tel.: 030 20308-0
  Fax: 030 20308-1000
  E-mail info@dihk.de
  Web: https://www.dihk.de/de
   
 • Съюз на гръцките търговски палати
  Union Of Hellenic Chambers Of Commerce

  6 Akadimias, 10671 Athens
  Tel.: 210 3387104 , (-106)
  E-mail: keeuhcci@uhc.gr
  Web: http://www.uhc.gr/