АС при БТПП възобновява разглеждането на арбитражни дела

 

Арбитражния съд при БТПП уведомява всички участници и страни по дела, че след отмяната  на   извънредното положение, възобновява разглеждането на арбитражни дела, като на страните ще бъдат изпратени призовки за насрочените заседания.

При провеждането на откритите арбитражни заседания  ще се прилагат  наложените  противоепидемични мерки, като  се спазват изисквания за социално дистанциране, дезинфекциране и използване на лични защитни средства.

На клиентите на АС е предоставена възможност да извършват отдалечени справки чрез on-line системата на съда и на телефони: 02/81 17 546, 561, 558, 559;

Документи по делата се препоръчва да бъдат изпращани чрез пощенски и куриерски услуги, както и на електронния адрес на съда: acourt@bcci.bg.

На място в БТПП се приемат искови молби, по които се образуват Арбитражни дела, при наличие на валидно арбитражно споразумение между страните.