Информация за резултатите от прегледа на режимите

Приложение 1

No Министерства или ведомства Представени режими Разгледани режими Режими, предлагани за съхранение Режими, предлагани за отмяна Режими, предлагани за изменение
1 МИ 32 30 18 6 6
2 МЗГ 59 40 18 13 9
3 МРРБ 51 17 8 3 6
4 МТСП 32 27 7 10 10
5 МП 2 - - - -
6 МЗ 29 18 16 1 1
7 МОСВ 23 23 15 5 3
8 МТС 53 19 8 - 11
9 КЗК 2 - - - -
10 МО 4 - - - -
11 МВР 27 4 - - 4
12 МФ 64 57 56 - 1
13 МВнР 2 - - - -
14 МК 35 28 20 - 8
15 МОбр 6 - - - -
16 КЦКФБ 19 - - - -
17 ДАЕЕР 6 - - - -
18 ДАЕЕ 8 7 - - 7
19 ДКЕР 21 - - - -
20 ДАСМ 8 6 3 1 2
21 ДКСБТ 3 3 2 - 1
22 КИАЕМЦ 33 3 3 - -
23 ПВ 20 - - - -
24 ЦМП, АП 2 - - - -
25 КФВС 4 - - - -
  В с и ч к о 545 282 174 39 69