Регионална листа на арбитрите на АС при БТПП

 

Можете да се възползвате от настоящата листа при разглеждане на арбитражни дела в регионалните палати/камари при спазване на изискванията на чл. 14, ал. 3 от Правилника на АС при БТПП /https://www.bcci.bg/rules.html/

 1. БУРГАСКА ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА:
  • Кръстю Георгиев Георгиев – роден 1964 г., адвокат, доктор по конституционно право

 2. ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКО ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА
  • Ангелина Димова Димитрова - родена 1968 г., адвокат
  • Младен Боянов Попов  - роден 1964 г., адвокат
  • Христо Петров Христов - Раев - роден 1961 г., адвокат

 3. ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА – ПАЛАТА - ВЕЛИКО ТЪРНОВО:
  • Александър  Георгиев Пенчев - роден 1974 г., адвокат

 4. ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА – ПАЛАТА – ВРАЦА:
  • Петър Гошев Пешковски  - роден 1984 г., адвокат
  • Христо Георгиев Петков -  роден 1976 г., адвокат

 5. ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА - ПАЛАТА – ДОБРИЧ:
  • Детелина Мирева Симеонова -  родена 1962 г., адвокат
  • Зорница Николаева Михайлова - родена 1982 г., адвокат
  • Ивайла Неделчева Стефанова -  родена 1973 г., адвокат

 6. ПАЗАРДЖИШКА ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА:
  • Тинко Василев Василев - роден 1984 г., адвокат
  • Тодор Петров Димов - роден 1971 г., адвокат

 7. ПЕРНИШКА ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА:
  • Вяра Василева Борисова - родена 1983 г., адвокат

 8. ТЪРГОВСКО ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА – ПЛЕВЕН:
  • Анита Димчева Любенова - родена 1970 г., адвокат
  • Валя Георгиева Иванова -  родена 1976 г., адвокат
  • Христина Тошкова Тошева - родена 1975 г., адвокат

 9. ТЪРГОВСКО–ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ОФИС ПЛОВДИВ
  • Ангел Йорданов Шопов -   роден 1976 г., доктор по право, доцент  по гражданско право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”
  • Жана Желязкова Колева -   родена 1972 г., доктор по право, главен асистент в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски”
  • Таня Костадинова Динкова - родена 1966 г., адвокат

 10. РУСЕНСКА ТЪРГОВСКО - ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА
  • Анатоли Петров Казаков -  роден 1956 г., адвокат
  • Биляна Димитрова Калчева – Тотева - родена 1971 г.- адвокат
  • Татяна Чавдарова Везирова- Христова – родена 1974 г., адвокат

 11. СИЛИСТРЕНСКА ТЪРГОВСКО - ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА:
  • Ели Илиа Келесис- Тодорова - родена 1956 г., адвокат
  • Михаил Дучев Добрев - роден 1967 г., адвокат

 12. ТЪРГОВСКО- ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА СТАРА ЗАГОРА:
  • Елка Неделчева Петрова - родена 1973 г., адвокат
  • Камелия Трайкова Луканова - Христова - родена 1968 г., адвокат
  • Мариана Русева Илчева -  родена 1965 г., адвокат

 13. ХАСКОВСКА ТЪРГОВСКО –ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА:
  • Боряна Радкова Делчева -  родена 1954 г., адвокат
  • Митко Тончев Цветков - роден 1957 г., адвокат

 14. ТЪРГОВСКО–ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - ОФИС ШУМЕН:
  • Светлена Василева Бъчварова - родена 1966 г., адвокат