Обща информация

Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на РБългария. Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. БТПП се стреми към установяване на коректни и етични взаимоотношения сред бизнес - средите.

 

Българската търговско-промишлена палата и 28-те Регионални търговско -промишлени палати/камари са обединени в Единна система на българските търговско-промишлени палати, в която членуват търговци, сдружения и др.

град брой членове
София град и София област 21 702
Благоевград 1 817
Бургас 2 065
Варна 2 713
Велико Търново 944
Видин 290
Враца 663
Габрово 1 037
Гоце Делчев 125
Добрич 1 024
Казанлък 381
Кърджали 1 435
Кюстендил 475
Ловеч 346
Монтана 278
град брой членове
Пазарджик 985
Перник 469
Плевен 748
Пловдив 5 657
Разград 547
Русе 1 178
Силистра 428
Сливен 982
Смолян 416
Стара Загора 1 531
Търговище 505
Хасково 2 925
Шумен 997
Ямбол 672
Данни към 31.03.2018 г.

Към БТПП е създаден и функционира Съвет на Браншовите организации. Той е Учреден е на 14 януари 1999 г. Основните цели на Съвета и на дейността му са насочени към подпомагане на диалога между държавните институции и бизнеса и води до балансиране на интересите на браншовите организации по основните проблеми, свързани със създаването на благоприятен климат за развитие на българския бизнес. В него членуват 88 браншови организации.