Обща информация

Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на РБългария. Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. БТПП се стреми към установяване на коректни и етични взаимоотношения сред бизнес - средите.

 

Българската търговско-промишлена палата и 28-те Регионални търговско -промишлени палати/камари са обединени в Единна система на българските търговско-промишлени палати, в която членуват търговци, сдружения и др.

град брой членове

София град и София област

19 423

Благоевград

1 324

Бургас

1 353

Варна

2 850

Велико Търново

716

Видин

217

Враца

540

Габрово

804

Гоце Делчев

79

Добрич

621

Казанлък

242

Кърджали

849

Кюстендил

298

Ловеч

290

Монтана

227

град брой членове

Пазарджик

498

Перник

276

Плевен

825

Пловдив

5 590

Разград

326

Русе

827

Силистра

475

Сливен

848

Смолян

268

Стара Загора

1 243

Търговище

273

Хасково

1 959

Шумен

587

Ямбол

690

Данни към 01.04.2023 г.

Към БТПП е създаден и функционира Съвет на Браншовите организации. Той е Учреден е на 14 януари 1999 г. Основните цели на Съвета и на дейността му са насочени към подпомагане на диалога между държавните институции и бизнеса и води до балансиране на интересите на браншовите организации по основните проблеми, свързани със създаването на благоприятен климат за развитие на българския бизнес. В него членуват 88 браншови организации.