Процедура за представителност, 2020

ПРОЦЕДУРА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТРИСТРАННИЯ ДИАЛОГ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ, 2020 г.

ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП ЗА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ /сдружения, асоциации, съюзи и др./

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ – 2008 - ....

 

За допълнителни въпроси и информация:
Здравка Георгиева – директор на дирекция „Търговски регистър и членство“,
тел.02/8117476, e-mail: z.georgieva@bcci.bg

Росица Спасова – гл.експерт-юрист в дирекция „Търговски регистър и членство“,
тел.02/8117551, e-mail: r.spassova@bcci.bg

Цветан Симеонов – председател на БТПП, тел. 02/8117444; 02/9877826; e-mail: office@bcci.bg