АСОЦИАЦИЯ НА БАЛКАНСКИТЕ ПАЛАТИ (A B C)

Асоциацията на Балканските палати е основана по инициатива на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) през септември 1994 г. Нейната основна задача е да съдейства на фирмите от страните членки в развитието на техните двустанни и многостранни връзки и да спомага за либерализацията на търговията на Балканите чрез конкретни предложения към правителствата. Асоциацията се ръководи от Президент, избиран за едногодишен срок на ротационен принцип, и подпомаган от Секретариат и Работни групи. 


Президент 2022 г.
Председател на Кипърската търговско-промишлена палата
г-н Христодулос Ангастиниотис

Президенти 1994 - 2021

Членове:

abc2.gif (16198 bytes)


Page prepared for ABC by BCCI. Mail us to bcci@bcci.bg