120 години БТПП

Луксозният, пълноцветен и богато илюстрован със снимков материал алманах, посветен на 120-годишнината от създаването на търговско-промишлените палати в България е продължение на традицията да се отбелязват юбилейни дати от историята на палатите у нас. Алманахът надгражда досегашните, като осветлява предпалатския период на стопанските организации в българските земи - занаятчийските гилдии, които поставят началото на корпоративното мислене и подготвят почвата за създаване по-късно на търговско-индустриалните камари. Изданието е историческа мозайка на събития и личности, белязали развитието на институцията „търговска палата”, доказала адаптивност към предизвикателствата на времето. Осветлени са имената на първостроителите, които оставят трайна следа в стопанския, обществен и културен живот на страната. Проследени са основните линии, по които се развиват палатите и превръщането им в стопански парламенти на България.

БТПП засвидетелства благодарност и готовност за бъдещо сътрудничество на всички съдействали за издаването му.

Алманахът, посветен на 120-годишнината от създаването на търговско-промишлените палати в България можете да го разгледате ТУК


Видео материалът от международния бизнес форум "Ролята на бизнес организациите в подкрепа на предприемачеството" по повод 120 години от създаването на търговските палати в България можете да видите ТУК