bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

За нас

Българската търговско промишлена палата (създадена през 1895 г.) е независимо, неправителствено сдружение за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове, допринасящо за развитието на международното икономическо сътрудничество и оказване на съдействие за европейската и международна интеграция на РБългария. Дейността на Палатата се основава на принципите на доброволно членство, автономия и самофинансиране. БТПП се стреми към установяване на коректни и етични взаимоотношения сред бизнес - средите.

Българската търговско-промишлена палата и 28-те Регионални търговско -промишлени палати/камари са обединени в Единна система на българските търговско-промишлени палати, в която членуват около 53 000 търговци, сдружения и др.

град брой членове
София град и София област 21 854
Благоевград 1 656
Бургас 1 896
Варна 2 217
Велико Търново 1 736
Видин 283
Враца 640
Габрово 1 243
Гоце Делчев 194
Добрич 1 118
Казанлък 350
Кърджали 1 414
Кюстендил 61
Ловеч 311
Монтана 278
град брой членове
Пазарджик 1 211
Перник 376
Плевен 476
Пловдив 5 408
Разград 115
Русе 1 158
Силистра 545
Сливен 735
Смолян 416
Стара Загора 1 653
Търговище 508
Хасково 2 746
Шумен 898
Ямбол 652

Към БТПП е създаден и функционира Съвет на Браншовите организации. Той е Учреден е на 14 януари 1999 г. Основните цели на Съвета и на дейността му са насочени към подпомагане на диалога между държавните институции и бизнеса и води до балансиране на интересите на браншовите организации по основните проблеми, свързани със създаването на благоприятен климат за развитие на българския бизнес. В него членуват 104 браншови организации.WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI

SRCIC