Назад

Българо-корейската търговско-промишлена палата може да съдейства за внос на медицински апарати и тестове


 • Как ще се спре текучеството на персонал във фирмите


  Финансовата и управленската политики, условията на работната среда, кариерата и възможността за баланс между работа и личен живот са сред рисковите фактори, които в най-голяма степен оказват влияние върху текучеството на персонала, показват социологически проучвания, съобщиха от Българската търговско-промишлена палата /БТПП/.

  Палатата е организатор на виртуална дискусия по проект "Устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила". Беата Папазова - ръководител на проекта и представител на БТПП, заедно с Камелия Петкова - анализатор, са представили анализ на риска от текучество на персонала.

  80% от учителите страдат от бърнаут

  Като продължение на предишни подобни срещи, проведени на живо и в електронен формат, представители на работодателите, синдикални организации, граждани и фирми са обсъдили параметрите на разработения анализ на риска от текучество на персонала в българските предприятия.

  istock

  istock


  На базата на извършената оценка на риска, всеки един работодател ще има възможността да предприеме подходящи действия, за да минимизира рисковете от текучество.

  Кога се налага дисциплинарно наказание

  Проектът ще разработи и мобилно приложение, което да подпомага определянето на действията, с които да се ограничава това явление.

  Анализът на риска включва идентифициране и оценяване на потенциални рискови фактори, които могат да повлияят негативно върху организационната ефективност на дадена фирма, свързани с текучеството на персонала, като като предостави възможност за търсене на подходи за тяхното преодоляване.

  Целта на анализа е да опише етапите, през които преминава процесът по оценка на риска, използвания подход и методите, с помощта на които да бъде събирана нужната за анализа статистическа информация.


  Линк

 • Българо-корейската търговско-промишлена палата може да съдейства за внос на медицински апарати и тестове

  Българо-корейската търговско-промишлена палата е готова да съдейства за внос от Република Южна Корея на медицински апарати и тестове. Това съобщиха след срещата между Пламен Камбуров, неин заместник-председател, и Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, от БТПП.

  Двамата са обсъдили постигнатите резултати и подписаното споразумение за разбирателство (MOU) между Университетска болница "Свети Иван Рилски" и Корейската асоциация на производителите на медицинска техника и оборудване КОНЕА. То е в сферата на дигиталната медицина и трансфера на технологии, в областта на доставка и обучение на кадри от страни в нужда в Близкия Изток и Африка, в оперирането на мобилни болници с команден център в университетски центрове или големи болници.

  Корейски и български лекари и специалисти ще обучават в университетската болница лекари и специалисти от трети страни как работят мобилните болници.  Южна Корея е водеща страна в производството и износа на мобилни болници в света.

  В светлината на COVID-19 кризата са били обсъдени и възможностите за внос от Корея на апарати за анализ на PCR тестове,


  Линк

Назад