Назад

Учредено е Сдружение с нестопанска цел – Клъстер технологии за чиста околна среда


 • Учредено е Сдружение с нестопанска цел – Клъстер технологии за чиста околна среда


  Сдружение с нестопанска цел „Клъстер технологии за чиста околна среда“ беше учредено в Стара Загора. Сдружението вече е вписано в Централния регистър. Клъстерът е насочен към развитие на иновативни и високоефективни електрофизични, електрохимични, биохимични и други технологии за третиране на води, въздух, почви и други субстанции, с цел да бъдат редуцирани негативните въздействия върху човека и природата. Тази цел ще бъде постигната чрез обединяване на потенциала и експертизата на членовете на сдружението.

  Клъстерът технологии за чиста околна среда ще разработва национални и международни проекти, насочени към прилагането на иновативните технологии в различни сфери на икономиката и социалната сфера. Ще съдейства и за обучение на средни и висши кадри и за тяхната реализация. Клъстерът ще развива партньорства с аналогични международни организации.

  Учредители на Клъстера са:

  * Търговско-промишлена палата – Стара Загора
  * Технически университет – Габрово
  * „Елфи-Тех“ ООД – Стара Загора
  * „Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД – Стара Загора
  * „Технопол инженеринг“ ЕООД – Стара Загора
  * Професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ – Стара Загора
  * „Верея пласт“ АД – Стара Загора

  Членове на първия състав на Управителния съвет на Клъстера са: Олег Стоилов, председател на ТПП – Стара Загора, който е избран и за председател на Клъстера, проф. инж. Жеко Ганев, управител на „Елфи-Тех“ ООД и Огнян Тодоров, управител на „Технопол инженеринг“ ЕООД.

  Клъстерът ще бъде отворен за включване в него на нови членове и учредителите са убедени, че това ще повиши капацитета му и възможностите за успешна работа. Обединението дава сериозна заявка за регионална и национална специализация в тази иновативна и перспективна сфера.


  Линк

Назад