Назад

БТПП иска гарантирането на придвижването на стоки и суровини в Европа


 • БТПП иска гарантирането на придвижването на стоки и суровини в Европа


  Българската търговско-промишлена палата настоява като приоритетна антикризисна мярка да бъде гарантирано придвижването на стоки и суровини по трансевропейските коридори, за да не се възпрепятства износът и вносът между държавите. 
  Компаниите и бизнес организациите, обединени в структурата на палатата, приветстват направеното до момента, но смятат, че е необходимо да се предприемат още комплексни мерки, които да обхванат по-широк кръг от фирми и граждани. 
   
  Гарантираното придвижване на стоки и суровини в Европа ще даде възможност на местните компании да работят и да изпълняват поръчките си, което ще доведе до запазването на работните места или наемане на нови служители. По настояване на регионалните структури и браншови организации от палатата изпращат още антикризисни предложения до властта, сред които въвеждане на електронни товарителници, обособяването на логистичните бази като обекти от критичната инфраструктура на страната за времето на настъпващите усложнения от вируса, както и преструктуриране на Програмата за развитие на селските райони с акцент върху малките и дребните стопанства. 
   
  От промишлената палата смятат още,  че е необходимо да се обмислят и мерки, с които да започне възстановяването на икономиката до нивата отпреди кризата и препоръчват сформирането на икономически щаб, който да разработи стратегия за икономическо възстановяване. 

  Линк

Назад