Назад

БТПП предлага еднакви данъци за търговците


 • БТПП: Правителството неглижира приватизацията чрез БФБ като източник на приходи  Сред основните параметри от проектобюджета за 2011 г., които не съвпадат с програмата на БТПП са запазването на съотношението на вноските работодател-работник 60% на 40% през целия период, запазването непроменен таванът на пенсиите, както и непроменената ставка за едноличните търговци. Също така не става ясно кой ще изплаща осигурителните вноски за държавните служители и военните, съобщиха от работодателската организация.

  От БТПП заявяват принципната си подкрепа на предложението за изравняването на данъчната ставка на 9% за всички доставки по хотелско настаняване (единично и организирано).

  Според палатата значителна част от предлаганите нови текстове, регламентиращи освобождаване от данък добавена стойност, не са аргументирани и не са прецизирани, поради което създават условия за субективно тълкуване.

  Цялата статия може да се прочете от Т У К


  Линк

 • БТПП предлага еднакви данъци за търговците

  Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ констатира, че в проекта за промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица не е намерила място предлаганата от палатата промяна, насочена към уеднаквяване на данъчната ставка на
  едноличните търговци с тази на останалите търговци по Търговския закон.
  Това е записано в становище на палатата по проекта за бюджета за 2011 г. и по проектите за изменения в данъчните закони за следващата година, разпространено от пресцентъра на организацията.
  Позициите са били връчени на вицепремиера Симеон Дянков, председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
  Председателят на БТПП Цветан Симеонов днес е изпратил становището на палатата на всички парламентарни групи в Народното събрание с предложение за обсъждане преди приемането на законите.
  БТПП предлага в законопроекта за промени в Закона за ДДС да се предвиди освобождаване от ДДС за извършваната услуга - обучение за ключови компетентности с ваучери.
  БТПП смята, че не са използвани в цялост възможностите за намаляване на срока за възстановяване на данъчния кредит, чрез съкращаване на срока на 15 дни. Бързото възстановяване на данъчния кредит е от изключителна важност за предприемачите в
  условията на икономическа криза, пише в становището.


  Линк

Назад