Назад

АТА карнет


 • Carp BG Forum :: АТА карнет


   
  Пуснато на: Пет Авг 19, 2011 20:52 Заглавие: АТА карнет   
  --------------------------------------------------------------------------------
   
  При патуване за риба извън страната минаваме границата спрема настроение на митничарите. 
  Но претставете си при връщане у дома митничара да ви поиска документ от каде сте си купили това силно обрудване и като крайно може да дойде , недай си боже и до отнемане на обрудването ако не искате да си заплатите мито. 
  За да не попаднъ случайно в едно таково глупаво положение в Понеделник отивам в Митница да си искарам един АТА карнет. 
  Ето за какво става въпрос. 
  Издаване и гарантиране на международния инифициран митнически документ карнет АТА. 
  Карнетът АТА е международен унифициран митнически гаранционен документ за временен внос, износ и транзитно преминаване на стоки, съгласно Международната Конвенция АТА. Съгласно българското законодателство, режимът за използването му в Р България е уреден в Правилника за прилагана на Закона за митниците. 
  Р България се присъединила към Конвенцията АТА през 1964 г., а прилагането й започва от 1967 г. От този момент БТПП е издател и гарант на карнета АТА. На това основание, Палатата е член на Международната гаранционна верига АТА, създадена към Международното бюро на търговските камари при Международната търговска камара, Париж. 
  Карнетът АТА се използва за всички страни, подписали Конвенцията, като гаранти по него са следните организации: 
  Списък на държавите подписали конвенцията 
  Предимства за използване на карнет АТА: 
  o опростяване и ускоряване на митническите процедури, като се избягва заплащането на митнически депозити; 
  o веднъж издаден, документът може да се използва в неограничен брой страни, в срок от една година от деня на издаването му. 
  o карнет АТА се използва при износ, внос и транзитно преминаване на: 
  + експонати за участие в международни панаири, изложби, презентации и други представителни мероприятия; 
  + професионални материали - музикални инструменти, компютърна техника, офис оборудване, телевизионна, видео- и кино апаратура, театрален и цирков реквизит и др.; 
  + произведения на изкуството; 
  + спортни съоръжения и др. 
  o стоките, движещи се под покритието на карнет АТА могат да бъдат превозвани с всякакъв вид превозни средства - самолет, влак, автомобил, камион и др. Единственото задължително условие по Конвенцията е, стоките да бъдат върнати обратно в страната във вида, в който са изнесени и в срока на валидността му, който не може да надвишава една година от деня на издаването му. 
  Процедура по издаването на АТА карнетите 
  За да се получи АТА карнет е необходимо 
  o Да се попълнят унифицираните формуляри със всички необходими данни,обозначени в тях и се опишат стоките 
  o Да се сключи договор за издаването и гарантирането на карнета от страна на БТПП 
  o Да се внесе депозит в БТПП Плащането може да се извърши в касата на БТПП или по банков път. 
  o Да се плати такса за издаването на карнета. 
  Карнетите се обработват и издават в БТПП за срок от един ден. След тяхното използуване същите трябва да се върнат в БТПП. 
   
   

  Линк

Назад