Назад

Бизнесмени от най-голямата китайска провинция посетиха БТПП


 • Бизнесмени от най-голямата китайска провинция посетиха БТПП


   София /КРОСС/ Представителна делегация от провинция Гуангдонг, Китай посети БТПП на 25 май 2011 г., съобщиха от БТПП.  Председателят на БТПП се срещна с г-н Зу Зенхонг, председател на Асоциацията за международно приятелство на Гуангдонг, г-н Чен Дан, председател на Федерацията на търговските палати на Гуангдонг, както и с фирми от провинцията. Срещата бе организирана с помощта на Посолството на Китай в София.
  Г-н Симеонов сподели, че се радва на огромните успехи на китайската икономика и потвърди, че Китай се приема като много важен партньор на България и страните от региона. Той подчерта, че една от основните цели на БТПП е представяне на страната ни като добро място за чуждестранни инвестиции, включително и китайски. Председателят на БТПП представи преимуществата на икономическата среда в България, благоприятна за инвестиции - ниски данъци, политика за насърчаване на износа, определяне на приоритетни сектори и региони с редица изгодни условия за инвеститорите.
  Г-н Зенхонг представи бизнесмените, посещаващи за пръв път БТПП и изрази тяхната готовност за сътрудничество в областите: селско стопанство, рибарство и рибни култури, хартиена промишленост, недвижими имоти, информационни технологии, управление на международни финанси, обучение и др.
  Според него между БТПП и Федерацията на търговските палати на Гуангдонг съществуват много общи неща. Федерацията на търговските палати на Гуандонг също е сред най-големите бизнес организации в своята провинция с над 170 000 члена. Тя обединява около 300 браншови организации. Представлява много силни предприемачи и фирми.
  Самата провинция Гуангдонг е най-голямата в Китай, известна е като южната врата на страната. От нея е започнала преди около 30 год. икономическата реформа в Китай. За 37 години средния годишен растеж на икономиката е 13,7%. БВП на провинцията изпреварва този на Хонконг и Сингапур и скоро ще достигне нивата на БВП в Тайван. Икономическата реформа, на която разчита Китай се основава на две неща - стимулиране на вътрешен икономически растеж и стимулиране на инвестициите зад граница. Гостите подчертаха, че Балканският регион и страните, които обхваща са нов пазар за тях и оценяват големия потенциал за работа с местни партньори, поради добрия бизнес климат и приятната околна среда и природа.
  Г-н Зенхонг представи китайската практика за свързване на науката и бизнеса с цел постигане на иновации и технически напредък. Китай основно развива нови - високи технологии и на второ място - чрез нови технологии обновява старите индустрии. Например в текстилната индустрия, в производството на бяла техника, хранително-вкусовата промишленост и други традиционни производства масово се прилагат нововъведения, които подпомагат по-високата производителност.
  Като резултат от срещата председателят на БТПП и председателят на Федерацията на търговските палати на Гуангдонг подписаха меморандум за разбирателство. Първата стъпка за реализирането на заложените в него области за сътрудничество ще бъде посещение на български фирми и предприемачи в провинция Гуангдонг през тази година.

  Линк

 • Регионът и неговият потенциал са интересни за китайските бизнесмени


   Представителна делегация от провинция Гуангдонг, Китай посети днес Българската търговско-промишлена палата. Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна със Зу Зенхонг, председател на Асоциацията за международно приятелство на Гуангдонг, Чен Дан, председател на Федерацията на търговските палати на Гуангдонг, както и с фирми от провинцията, съобщиха от пресцентъра на палатата.
  Председателят на БТПП представи преимуществата на икономическата среда в България, благоприятна за инвестиции - ниски данъци, политика за насърчаване на износа, определяне на приоритетни сектори и региони с редица изгодни условия за инвеститорите.
  Г-н Зенхонг представи бизнесмените, посещаващи за пръв път БТПП и изрази тяхната готовност за сътрудничество в областите: селско стопанство, рибарство и рибни култури, хартиена промишленост, недвижими имоти, информационни технологии, управление на международни финанси, обучение и др.
  Федерацията на търговските палати на Гуандонг е сред най-големите бизнес организации в региона с над 170 000 члена. Тя обединява около 300 браншови организации.
  Самата провинция Гуангдонг е най-голямата в Китай, известна е като южната врата на страната. От нея е започнала преди около 30 год. Икономическата реформа в Китай. За 37 години средния годишен растеж на икономиката е 13,7%. БВП на провинцията изпреварва този на Хонконг и Сингапур и скоро ще достигне нивата на БВП в Тайван.
  Икономическата реформа, на която разчита Китай се основава на две неща - стимулиране на вътрешен икономически растеж и стимулиране на инвестициите зад граница. Гостите подчертаха, че Балканският регион и страните, които обхваща, са нов пазар за тях и оценяват големия потенциал за работа с местни партньори, поради добрия бизнес климат и приятната околна среда и природа.
  Като резултат от срещата председателят на БТПП и председателят на
  Федерацията на търговските палати на Гуангдонг подписаха меморандум за разбирателство. Първата стъпка за реализирането на заложените в него области за сътрудничество ще бъде посещение на български фирми и предприемачи в провинция Гуангдонг още през тази година.

  Линк

 • Регионът и неговият потенциал са интересни за китайските бизнесмени


   Представителна делегация от провинция Гуангдонг, Китай посети днес Българската търговско-промишлена палата. Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна със Зу Зенхонг, председател на Асоциацията за международно приятелство на Гуангдонг, Чен Дан, председател на Федерацията на търговските палати на Гуангдонг, както и с фирми от провинцията, съобщиха от пресцентъра на палатата.
  Председателят на БТПП представи преимуществата на икономическата среда в България, благоприятна за инвестиции - ниски данъци, политика за насърчаване на износа, определяне на приоритетни сектори и региони с редица изгодни условия за инвеститорите.
  Г-н Зенхонг представи бизнесмените, посещаващи за пръв път БТПП и изрази тяхната готовност за сътрудничество в областите: селско стопанство, рибарство и рибни култури, хартиена промишленост, недвижими имоти, информационни технологии, управление на международни финанси, обучение и др.
  Федерацията на търговските палати на Гуандонг е сред най-големите бизнес организации в региона с над 170 000 члена. Тя обединява около 300 браншови организации.
  Самата провинция Гуангдонг е най-голямата в Китай, известна е като южната врата на страната. От нея е започнала преди около 30 год. Икономическата реформа в Китай. За 37 години средния годишен растеж на икономиката е 13,7%. БВП на провинцията изпреварва този на Хонконг и Сингапур и скоро ще достигне нивата на БВП в Тайван.
  Икономическата реформа, на която разчита Китай се основава на две неща - стимулиране на вътрешен икономически растеж и стимулиране на инвестициите зад граница. Гостите подчертаха, че Балканският регион и страните, които обхваща, са нов пазар за тях и оценяват големия потенциал за работа с местни партньори, поради добрия бизнес климат и приятната околна среда и природа.
  Като резултат от срещата председателят на БТПП и председателят на
  Федерацията на търговските палати на Гуангдонг подписаха меморандум за разбирателство. Първата стъпка за реализирането на заложените в него области за сътрудничество ще бъде посещение на български фирми и предприемачи в провинция Гуангдонг още през тази година.

  Линк

 • Бизнесмени от най-голямата китайска провинция посетиха БТПП


    Представителна делегация от провинция Гуангдонг, Китай посети БТПП на 25 май 2011 г., съобщиха от БТПП.  Председателят на БТПП се срещна с г-н Зу Зенхонг, председател на Асоциацията за международно приятелство на Гуангдонг, г-н Чен Дан, председател на Федерацията на търговските палати на Гуангдонг, както и с фирми от провинцията.
  Линк

 • Бизнесмени от най-голямата китайска провинция посетиха БТПП


   Представителна делегация от провинция Гуангдонг, Китай посети БТПП на 25 май 2011 г., съобщиха от БТПП.  Председателят на БТПП се срещна с г-н Зу Зенхонг, председател на Асоциацията за международно приятелство на Гуангдонг, г-н Чен Дан, председател на Федерацията на търговските палати на Гуангдонг, както и с фирми от провинцията. Срещата бе организирана с помощта на Посолството на Китай в София.
  Г-н Симеонов сподели, че се радва на огромните успехи на китайската икономика и потвърди, че Китай се приема като много важен партньор на България и страните от региона. Той подчерта, че една от основните цели на БТПП е представяне на страната ни като добро място за чуждестранни инвестиции, включително и китайски. Председателят на БТПП представи преимуществата на икономическата среда в България, благоприятна за инвестиции - ниски данъци, политика за насърчаване на износа, определяне на приоритетни сектори и региони с редица изгодни условия за инвеститорите.
  Г-н Зенхонг представи бизнесмените, посещаващи за пръв път БТПП и изрази тяхната готовност за сътрудничество в областите: селско стопанство, рибарство и рибни култури, хартиена промишленост, недвижими имоти, информационни технологии, управление на международни финанси, обучение и др.
  Според него между БТПП и Федерацията на търговските палати на Гуангдонг съществуват много общи неща. Федерацията на търговските палати на Гуандонг също е сред най-големите бизнес организации в своята провинция с над 170 000 члена. Тя обединява около 300 браншови организации. Представлява много силни предприемачи и фирми.
  Самата провинция Гуангдонг е най-голямата в Китай, известна е като южната врата на страната. От нея е започнала преди около 30 год. икономическата реформа в Китай. За 37 години средния годишен растеж на икономиката е 13,7%. БВП на провинцията изпреварва този на Хонконг и Сингапур и скоро ще достигне нивата на БВП в Тайван. Икономическата реформа, на която разчита Китай се основава на две неща - стимулиране на вътрешен икономически растеж и стимулиране на инвестициите зад граница. Гостите подчертаха, че Балканският регион и страните, които обхваща са нов пазар за тях и оценяват големия потенциал за работа с местни партньори, поради добрия бизнес климат и приятната околна среда и природа.
  Г-н Зенхонг представи китайската практика за свързване на науката и бизнеса с цел постигане на иновации и технически напредък. Китай основно развива нови - високи технологии и на второ място - чрез нови технологии обновява старите индустрии. Например в текстилната индустрия, в производството на бяла техника, хранително-вкусовата промишленост и други традиционни производства масово се прилагат нововъведения, които подпомагат по-високата производителност.
  Като резултат от срещата председателят на БТПП и председателят на Федерацията на търговските палати на Гуангдонг подписаха меморандум за разбирателство. Първата стъпка за реализирането на заложените в него области за сътрудничество ще бъде посещение на български фирми и предприемачи в провинция Гуангдонг през тази година.

  Линк

Назад