Назад

Съвет за иновации


 • Учредиха Съвет за иновации към БТПП


   Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Българската академия на науките, Селскостопанска академия, Техническият университет - София и около 10 други университети и висщи училища се споразумяха за създаването на Съвет за иновации. Учредителното събрание на новата структура се състоя в сградата на БТПП, като на събитието присъстваха представители на научните среди и бизнеса. Зам.-председателят на БАН акад. Александър Попов и председателят на търговската палата Цветан Симеонов подписаха официално споразумението. Според него новият съвет ще съдейства за въвеждането на иновационни продукти и услуги и ще подпомага за осъществяване на връзката между науката и бизнеса. „Научна разработка, колкото и да е иновативна, не е иновация, без да се използва от бизнеса и без да има практическо приложение“, заяви акад. Попов. “Функциите на иновационния съвет ще бъдат логистични. Той ще свързва науката с практиката. Целта е съветът да осигурява тясна, постоянна връзка между бизнеса и научната сфера, за да работят в по-добър синхрон. Предложили сме и на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма да излъчат свой представител в новата структура с достатъчно висок статут, за да може компетентно и отговорно да участва в работата на съвета, за да имаме подкрепата на държавата“, уточни председателя на БТПП. Цветан Симеонов, По време на учредителното събрание беше подписано рамково споразумение за сътрудничество между БТПП и БАН, което всъщност представлява актуализация на подписано преди две години споразумение между БТПП и БАН с фокус върху науката и иновациите. Заради отсъствието на председателя на БАН, споразумението подписаха председателят на БТПП Цветан Симеонов и заместник председателя на БАН академик Александър Попов. “Ще очакваме от бизнеса да получаваме поръчки какво да правим, къде да насочим конкретните си научни усилия, за да сме полезни на бизнеса. С това споразумение се създават условия за такава връзка“, заяви акад. Попов. Решено беше ръководството на Съвета да е от 9 члена, като за съпредседатели бяха избрани проф. Стефан Хаджитодоров, който е главен научен секретар на БАН и от страна на БТПП съпредседател е Йосиф Аврамов, който е член на УС на БТПП и председател на УС на Консултантски център по европейски програми „Люлин“. За изпълнителен секретар бе избрана доц. Елена Горанова управител на иновативна фирма ИКАР. Членове на съвета са още и д-р инж. Цоло Вутов, Управител на “Геотехмин“, Петър Кънев - управител на Демакс печатници, проф.д-р Светла Бъчварова, председател на Селскостопанската академия, Проф. Христо Христов ректор на Европейския политехнически университет, гр.Перник, Доц. Костадин Констадинов - научен секретар и ръководител на ГИС Трансферцентър при БАН.
  Линк

 • Започна подготовка за полското председателство на ЕС


   Председателят на БТПП Цветан Симеонов се срещна с посланика на Полша в България – Н.Пр. Лешек Хенсел и търговския съветник Завеждащ Отдел “Промоция на търговията и инвестициите” към посолството на Полша Гражина Хоронжикевич на 11 май 2011 г. Срещата бе инициирана по повод предстоящото председателство на Полша на ЕС през втората половина на тази година. Председателят на БТПП договори с гостите провеждането на поредната среща на Евроклуба към БТПП в средата на месец юли, когато посланикът на Полша в България ще представи приоритетите на полското председателство пред дипломати, журналисти и бизнесмени.Освен това посланик Хенсел изрази желание да насърчи износа на българско вино в Полша и да подпомогне запознаването на полските потребители с многобройните качествени марки българско вино. Г-н Симеонов препоръча контакт с някои от членовете на БТПП, добре познати и утвърдени производители на вина.На срещата бе изразена и готовността на полски фирми да вземат участие в есенното издание на Пловдивския панаир, като г-н Симеонов обеща подкрепа на БТПП за организиране на посещението и осъществяване на срещи с потенциални български партньори както в София, така и в Пловдив.
  Линк

 • Съвет за иновации


   
  Българската търговско-промишлена палата, Българската академия на науките,
  Селскостопанска академия, Техническия университет, гр.София и около 10 други
  университети и висщи училища се споразумяха за създаването на Съвет за
  иновации. Учредителното събрание на новата структура се състоя в сградата на
  БТПП, като на събитието присъстваха представители на научните среди и
  бизнеса. Зам.-председателят на БАН акад. Александър Попов и председателят на
  търговската палата Цветан Симеонов подписаха официално споразумението.
  Според него новият съвет ще съдейства за въвеждането на иновационни продукти
  и услуги и ще подпомага за осъществяване на връзката между науката и
  бизнеса. 
  „Научна разработка, колкото и да е иновативна, не е иновация, без да се
  използва от бизнеса и без да има практическо приложение“, заяви акад. Попов.
  Той беше категоричен, че новата структура ще допринесе за повишаването на
  конкурентоспособността на българската икономика, както и за развитието на
  науката.
  По време на учредителното събрание беше подписано рамково споразумение за
  сътрудничество между БТПП и БАН, което всъщност представлява актуализация на
  подписано преди две години споразумение между БТПП и БАН с фокус върху
  науката и иновациите. Заради отсъствието на председателя на БАН,
  споразумението подписаха председателят на БТПП Цветан Симеонов и заместник
  председателя на БАН академик Александър Попов. Ще очакваме от бизнеса да
  получаваме поръчки какво да правим, къде да насочим конкретните си научни
  усилия, за да сме полезни на бизнеса. С това споразумение се създават
  условия за такава връзка”, заяви акад. Попов.
  Решено беше ръководството на Съвета да е от 9 члена, като за съпредседатели
  бяха избрани проф. Стефан Хаджитодоров, който е Главен научен секретар на
  БАН и от страна на БТПП съпредседател е Йосиф Аврамов, който е член на
  УС на БТПП и председател на УС на Консултантски център по европейски
  програми „Люлин”.
  Още миналата година от БТПП направи проучване сред членовете си за
  намеренията на фирмите да въвеждат иновации и се оказа, че голяма част от
  фирмите още нямат разбиране за нуждата от рационално и активно ползване на
  капацитета на съществуващите научни звена. Макар и посочвайки повече от един
  отговор, на въпроса как предприятията смятат да въвеждат иновации, 80% от
  отговорилите фирмите смятат да развиват иновации със свои собствени кадри,
  което според Симеонов е доста лекомислено. Други 32% от представители на
  бизнеса възнамерява да внедрява иновации с помощта на научно-изследователски
  институти, 20 процента - с помощта на специалисти от ВУЗ, и 3 на сто - с
  чуждестранни специалисти. 32% от анкетираните заявили, че не смятат да
  влагат достатъчно средства в иновации, по данни от изследването на Палатата.
  Инициативата и способността на участниците в иновационния съвет да
  формулират точни проекти ще е ключово за спечелването на финансиране със
  средства по европейските фондове и програми, например националната
  оперативна програма “Конкурентоспособност”, инициативата Джеръми към нея,
  програма “Конкурентоспособност и иновации” на ЕС, VІІ и VІІІ рамкови
  програми на ЕС и т.н.

  Линк

Назад