Назад

Японско-български бизнес форум в Токио


 • Бизнес форум в Токийската търговско-промишлена палата се провежда днес


   
  В рамките на работното посещение на министър-председателя на Република България, Бойко Борисов в Япония на 25 януари се проведе бизнес форум  в Токийската търговско-промишлена палата. Форумът бе открит от Коичиро Фукуи, председател на Японо-българския икономически съвет. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма и почетен председател на Българо-японския икономически съвет, Трайчо Трайков и министъра на земеделието и храните, Мирослав Найденов,  приветстваха участниците и потвърдиха ангажимента на Правителството да поддържа иконическата среда в България сред най-привлекателните в ЕС, с най-ниските разходи за производство и най-ниските данъчни равнища.
   Председателят на БТПП, Цветан Симеонов приветства участниците от името на 52 хиляди фирми-членки на БТПП, 28 регионални търговско-промишлени палати и над 100 браншови организации. Той отбеляза усилията на правителството за поддържане на благоприятна бизнес среда и за намаляване на административните тежести. Изтъкната беше репутацията и добрите пазарни позици на фирмите, участнички в делегацията, които са сред водещите в съответните сектори и тяхните намерения не само да установят контатки с японски фирми, но и някои да разширят вече извоювани позиции на японския пазар. 
  Председателят на БТПП отбеляза специално участието в делегацията на председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалиците в България, Огнян Дойнов. Изтъкнат беше важния принос на Японо-българския бизнес съвет и по-специално на председателя на Съвета, Коичиро Фукуи, както и на Н.Пр. Макато Ито, посланик на Япония в България и Н.Пр. Цунехара Такеда, доскорошен посланик в България. Потвърдена беше готовността на БТПП за оказаване на пълно съдействие за високо-технологични инвестиции, които да повишат конкурентоспособността на българската икономика, включително и в рамките на ЕС, със своите контакти и експертиза.  
   Презентации за условията за инвестиции в България направиха Евгени Ангелов, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма и Кирил Николов, изпълнителен директор на Национална компания Индустриални зони ЕАД.Двустранните бизнес срещи се проведоха в неформална обстановка с представяне на водещи български производители на вина от избите „Тодороф”  и „Тера Тангра”.  От японска страна участваха над 40 фирми, сред които водещи корпорации, както и фирми, специализирани в осигуряване на технологични решения, иновации и инвестиционни посредници. В продължение на проведената през миналата седмица среща с представители на Японската  банка за международно сътрудничество във Форумът взе участие директорът на банката за Европа, Среден изток и Африка.

  Линк

 • Японско-български бизнес форум в Токио


   
  Министърът на икономиката, енергетиката и туризма и почетен председател на Българо-японския икономически съвет Трайчо Трайков и министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов приветстваха участниците и потвърдиха ангажимента на правителството да поддържа икономическата среда в България сред най-привлекателните в ЕС, с най-ниските разходи за производство и най-ниските данъчни равнища.
  Председателят на БТПП Цветан Симеонов приветства участниците от името на 52 хиляди фирми - членки на БТПП, 28 регионални търговско-промишлени палати и над 100 браншови организации. Той отбеляза усилията на правителството за поддържане на благоприятна бизнес среда и за намаляване на административните тежести. 
  Изтъкната беше репутацията и добрите пазарни позиции на фирмите, участнички в делегацията, които са сред водещите в съответните сектори и техните намерения не само да установят контакти с японски фирми, но и някои да разширят вече извоювани позиции на японския пазар.
  Председателят на БТПП отбеляза специално участието в делегацията на председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Огнян Донев. Изтъкнат беше важният принос на Японско-българския бизнес съвет и по-специално на председателя на съвета Коичиру Фукуи, както и на Н.Пр. Макото Ито, посланик на Япония в България и Н.Пр. Цунехару Такеда, доскорошен посланик в България. 
  Потвърдена беше готовността на БТПП за оказване на пълно съдействие за високотехнологични инвестиции, които да повишат конкурентоспособността на българската икономика, включително и в рамките на ЕС, със своите контакти и експертиза. 
  Презентации за условията за инвестиции в България направиха Евгени Ангелов, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма, и Кирил Николов, изпълнителен директор на Националната компания "Индустриални зони" ЕАД.
  Двустранните бизнес срещи се проведоха в неформална обстановка с представяне на водещи български производители на вина от избите „Тодороф”  и „Тера Тангра”.  
  От японска страна участваха над 40 фирми, сред които водещи корпорации, както и фирми, специализирани в осигуряване на технологични решения, иновации и инвестиционни посредници. В продължение на проведената през миналата седмица в БТПП среща с представители на Японската банка за международно сътрудничество във форума взе участие директорът на банката за Европа, Близкия изток и Африка

  Линк

Назад