Назад

Бизнесът очаква повече продажби и по-високи инвестиции през 2011 г.


 • Бизнесът очаква повече продажби и по-високи инвестиции през 2011 г.

  Предприемачите имат положителни очаквания за развитието на бизнеса през 2011 г.– това е най-общият извод, който може да се направи от проведеното за 18-и път проучване „Европейски икономически преглед 2011“. Традиционно изследването обхваща очакванията в четири области – за бизнесклимата, приходите от продажби, инвестициите и заетостта.
  В България в анализа са включени 545 фирми от всички региони на страната, 67% са от промишлеността, 33% - от сектора на услугите, обясни Цветан Симеонов, председател на БТПП. Той съобщи още, че и по четирите критерия страната ни се намира в горната част на таблицата, което означава, че прогнозите на нашия бизнес са по-оптимистични от средните за Европа.
  Резултатите в изследването при всички държави показват по-голям оптимизъм на предприемачите спрямо миналогодишното проучване, каза Олга Чугунска, експерт по икономически анализи и политика в БТПП.
  Повече от 30% смятат, че бизнесклиматът ще се подобри през 2011 г. Най-големи оптимисти са Швеция, Естония и Белгия. В Германия и Франция, като най-значими икономики в ЕС, също имат повече положителни очаквания. България се нарежда на 6-о място по превес на положителни спрямо отрицателни прогнози. Миналата година бизнесът е бил по-малко позитивен.
  Предприятията в изследваните страни очакват увеличение на общите приходи от продажби. На първите три места са Швеция, Естония и Полша. Единствено гръцкият бизнес се опасява, че продажбите няма да нараснат. В този раздел нашите фирми са на 8-о място по оптимизъм.
  Бързото възстановяване на Германия е основание за добри прогнози в държавите - основни партньори, сред които е и България. През 2009 г. Германия е на 2-ро място в българската външна търговия. Това е една от причините и нашият бизнес да смята, че ще нарастват продажбите му на външния пазар. По този критерий например положително настроените предприемачи са с 35,4 процентни пункта повече от песимистите.
  Общо по-добри от миналогодишните са и прогнозите за заетостта. Съседна Турция е с най-голям превес на оптимистични над песимистични очаквания. И това не е случайно, защото през второто тримесечие на т. г. там постигнаха растеж на БВП с 10,3% спрямо първите три месеца на годината. Във Великобритания, Гърция, Италия, Испания, Словения, Румъния, Чехия обаче повечето компании не смятат, че ще назначават допълнителен персонал.
  Много български фирми очакват повишение на заетостта, но също доста смятат, че ще се наложат съкращения. От социалното министерство не бива да смятат, че сериозно ще се увеличи заетостта, коментира Цветан Симеонов.
  Около 35% от анкетираните в европейските страни предвиждат по-големи инвестиции. Най-обнадеждени са предприемачите от Латвия, Полша и Италия.


  --------------------------------------------------------------------------------
  БТПП връчи годишните си награди

  --------------------------------------------------------------------------------
  Н. Пр. Томас Фелер, извънреден и пълномощен посланик на Швейцария в България, получи приза посланик на годината на БТПП заради приноса му в развитието на двустранните икономически отношения. В категорията търговски представител наградата беше присъдена на Лу Юнмин, търговски съветник към посолството на Китай у нас. Компанията „Екопласт Файбър“ зае първото място по показателя изменение на нетни приходи от продажби 2009/ 2008 г. „Лема трейдинг“ пък получи наградата за максимална величина на печалбата на 100 лв. собствен капитал. Националното сдружение недвижими имоти беше определено за браншова организация на годината.


  Линк

Назад