Авхив - Бюро на Съвета на браншовите организации, 2023 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Атанас Урджанов – председател на Асоциация на месопреработвателите в България
тел. +359 2 971 26 71;  +359 888204422
E-mail: office@amb-bg.com

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Людмил Иванов – член на УС на Браншова камара на производителите и търговците на телфери и кранове
тел.+359 878 66 11 60
E-mail: Ls_ivanov@abv.bg

 

Лъчезар Искров – член на ИС на БТПП, отговарящ за сътрудничеството с браншовите организации.
тел.: +359 897 03 19 43
E-mail: Liskrov@dir.bgIskrov@velisco.bg;  

 

ЧЛЕНОВЕ:

Мариана Кукушева – председател на Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите
тел. +359 888398799
E-mail: office@nbabc.bgmkukusheva@abv.bg

 

Илия Петров – съпредседател на Браншова организация за текстил и облекло
тел:  +359 878787937
Е-mail: novsviat21@abv.bg

 

Павлина Иванова – председател на Сдружение на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“
тел. +359 888372691
E-mail: info@futurefortourism.org

 

Веселин Тодоров – председател на Сдружение „Соларна академия България“
тел. +359 877222408
E-mail: info@solaracademy.bg

 

Мартин Янев – зам. председател на Клъстер „Зелен транспорт“
тел. +359 883368460
E-mail: myanev@gtcluster.eu

 

Гена Събева – председател на Асоциация на интериорните дизайнери в България
тел. +359 887 54 02 45, +359 888 59 25 85
E-mail:  g.mikova@matraci.info ;    info@aidb.bg ;

 

Ирена Перфанова . зам.председател на Национално сдружение „Недвижими имоти“
тел. +359 888 13 88 34 ; +359 2 988 6891
E-mail: office@nsni.bg  ; aiic@mail.bg

 

Андрея Щерев – председател на: Българска асоциация за кръгова икономика и биотехнологии; Регионален иновационен център „Иновационни биотехнологии, биоресурси и продукти от следващо поколение“; Регионален иновационен център „Кръгова биоикономика. Интернет на нещата“.
тел. +359 893014153
E-mail: akibiot@gmail.com;  andreya_shterev@abv.bg