Назад

Бизнесът скочи срещу закона Кушлев Давал възможност да "подборен отстрел"


 • Бизнесът скочи срещу закона Кушлев


   
  Бизнесът скочи срещу закона Кушлев. Той съдържа сериозни недостатъци и приемането му ще доведе до негативни последици, заявиха представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците, Българската търговско промишлена палата и Висшият адвокатски съвет на дискусия по проекта.
  Според работодателите новият закон ще доведе до значителни разходи, позволява злоупотреба с власт, ще създаде и стрес и несигурност в бизнес средата.
  Отнемане на имущество преди влизане в сила на присъда, ще хвърли съмнение върху нейната справедливост, заявиха от КРИБ.
  Те изнесоха данни, според които отнетото имущество за периода 2006-2009 г. е едва 3.4 на сто от бюджета на комисията.
  Според шефа на БТПП Цветан Симеонов комисията работи за себе си, откъсната от останалите органи, а проектозаконът дава възможност за "подборен отстрел".
  На тезите опонира зам.-министърът на правосъдието Жанета Петрова, която подчерта, че законопроектът не се прицелва срещу хората, които честно и почтено изкарват парите си. Законът е реакция на престъпността такава, каквато тя е в момента, той цели да лиши престъпността от печалбата, която генерира, подчерта зам.-министърът.

  Линк

Назад