Министерства и ведомства


 • НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  София 1000
  пл. Народно събрание
  тел.: (02) 9 39 39
  Web: www.parliament.bg
   
 • ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  София 1123
  бул. Княз Дондуков, 2
  E-mail: priemna@president.bg
  Web: www.president.bg
   
 • МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
  София 1594
  бул. Княз Дондуков, 1
  тел.: (02) 940 29 99
  факс: (02) 980 20 56
  e-mail: ms_register@government.bg Web: www.government.bg
   
 • МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
  София 1113
  ул. Ал. Жендов, 2
  тел.: (02) 948 29 99
  Web: www.mfa.bg
  Телефони на Ситуационния център при необходимост от съдействие във връзка с разпространението на Коронавируса:
  +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; 02 948 3052; 02 948 2552; 02 948 2085;
  В извънработно време: оперативен дежурен - + 359 2 948 24 04, +359 893 339 616; и на имейл адрес crisis@mfa.bg
  ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН ПРИ БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ - +359 2 948 24 04
   
 • МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
  София 1000
  ул. Шести септември, 29
  тел.: (02) 9825 00 (централа)
  Web: www.mvr.bg
   
 • МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА
  София
  ул. Триадица, 8
  ЕИК 176789460
  тел.: (02) 9263 152
  Факс: (02) 980 76 30
  e-mail:: e-energy@me.government.bg
  Web: www.me.government.bg/bg
   
 • МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
  София 1054
  пл. Света Неделя, 5
  тел.: (02) 981 01 11, (02) 9301 171
  факс: (02) 981 18 30
  e-mail:: delovodstvo@mh.government.bg
  Web: www.mh.government.bg
   
 • МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
  София 1040
  бул. Христо Ботев, 55
  тел.: (02) 985 11 383, (02) 985 11 384
  факс: (02)980 62 56
  e-mail:: mail@mzh.government.bg
  Web: www.mzh.government.bg/
   
 • МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ИНДУСТРИЯТА
  София 1000
  ул. Славянска, 8
  ЕИК 176789453
  тел. центр.: (02) 940 7 001
  факс: (02) 987 21 90, 981 99 70
  e-mail: e-docs@mee.government.bg
  Web: www.mi.government.bg

   
 • МИНИСТЕРСТВО НА ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА
  София
  ул. "Княз Александър I" 12
  тел.: +359 2 9407604
  e-mail: minister@mig.government.bg
  Web: https://www.mig.government.bg

   
 • МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
  София 1056
  бул. Ал. Стаболийски, 17
  тел.: (02) 94 00 900
  факс: (02) 981 81 45
  Web: www.mc.government.bg
   
 • МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
  София 1142
  бул. Васил Левски, 75
  Централа: (02) 9300 555
  e-mail: quеstiоn@mpes.government.bg
  Web:http://mpes.government.bg/
   
 • МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
  София 1000
  бул. Княз Дондуков, 2А
  тел.: (02) 9217 799
  факс: (02) 921 77 44
  Web: https://www.mon.bg/bg/
   
 • МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
  Централна сграда:
  София 1000
  бул. Княгиня Мария Луиза, 22
  тел.: (02) 940 60 00
  Втора сграда:
  София 1000
  ул. Уйлям Гладстон, 67
  тел.: (02) 940 60 00
  e-mail: edno_gishe@moew.government.bg
  Web: www.moew.government.bg
   
 • МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
  София 1000
  ул. Дякон Игнатий, 3
  Централа: (02) 92 20 922
  Факс: (02) 987 96 93
  Web: www.mod.bg/bg/
   
 • МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
  София 1040
  ул. Славянска, 1
  тел.: (02) 92 37 555
  факс: (02) 98 74 398
  E-mail: pr@justice.government.bg
  Web: www.justice.government.bg/
   
 • МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
  София 1202
  ул. Св. Св. Кирил и Методий, 17-19
  Централа: (02) 94 05 900
  Факс: (02) 987 25 17
  Web: www.mrrb.government.bg
   
 • МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
  София 1000
  ул. Дякон Игнатий, 9
  тел.: (02) 940 9771, (02) 940 9640
  тел./факс: (02) 988 5094, (02) 940 9364
  e-mail: mail@mtitc.government.bg
  Web: www.mtitc.government.bg
   
 • МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
  София 1051
  ул. Триадица, 2
  тел.: (02) 8119 443
  факс: (02) 986 13 18, 988 44 05
  Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg
  Web: www.mlsp.government.bg
   
 • МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА
  София
  ул. Съборна, 1
  тел.: (02) 904 68 09
  факс: (02) 447 08 99
  e-mail: tourism@tourism.government.bg (Максималният допустим размер на прикачените файлове е до 15 МБ)
             edoc@tourism.government.bg (Максималният допустим размер на прикачените файлове е до 15 МБ
  Web: www.tourism.government.bg
   
 • МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
  София 1040
  ул. Г. С. Раковски, 102
  тел.: (02) 9859 2684, (02) 9859 2639
  факс: (02) 980 68 63
  Web: www.minfin.bg
   
 • АГЕНЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР
  София 1000
  бул. Цар Освободител, 6
  тел.: (02) 981 61 69, 981 79 34
  факс: (02) 981 78 58
  E-mail: isn@minfin.government.bg
   
 • АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
  София 1000
  ул. Врабча, 23
  тел.: (02) 980 54 60
  тел./факс: (02) 980 98 27
  e-mail: apsk@priv.government.bg
  Web: www.priv.government.bg
   
 • АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ
  София 1202
  ул. Г. С. Раковски, 47
  тел.: (02) 9859 4210
  fax: (02) 9859 4066
  e-mail: delovodstvo@customs.bg  
  Web: www.customs.bg 
   
 • АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
  София
  кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна, 20 (срещу I-во РПУ)
  тел.: 0 700 121 07
  факс: (02) 9486 194, 9486 166,
  E-mail: office@registryagency.bg
  Web: www.registryagency.bg
  За информация относно ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
     тел.: 0 700 121 07
     e-mail: support_otkazi@registryagency.bg
  За информация относно РЕГИСТЪР БУЛСТАТ
     тел.: 0 700 121 07
     e-mail: support_bulstat@registryagency.bg
  За Интернет клиенти:
      (02) 94 86 220, 94 86 224
  За информация относно ИМОТЕН РЕГИСТЪР
     тел. централа: 0 700 121 07
   
 • АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
  София 1000
  ул. Леге, 4
  тел.: (02) 9859 7150
  E-mail: aop@aop.bg
  Web: https://www2.aop.bg/
   
 • АДИС ЕООД (АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА)
  София 1504
  бул. Велико Търново, 27
  тел.: (02) 943 44 81
  мобилен: 0882 177 790
  факс: (02) 943 44 27
  Web: www.adis.bg
   
 • БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИИ
  София 1000
  ул. Врабча, 23, ет. 3
  тел.: (02) 985 55 00
  факс: (02) 980 13 20
  E-mail: iba@investbg.government.bg
  Web: www.investbg.government.bg
   
 • БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
  София 1797
  кв. Изгрев, ул. Лъчезар Станчев, 13
  тел.: (02) 8174 504, (02) 8174 523
  факс: (02) 8174 535
  e-mail: info@bds-bg.org
  Web: www.bds-bg.org
   
 • ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
  София 1797
  ул. д-р Г.М. Димитров, 52А
  тел.: (02) 980 63 17 - деловодство
  факс: (02) 986 17 07
  e-mail: damtn@damtn.government.bg
  Телефон: 0700 111 88 - за подаване на сигнали, информация и въпроси
  Web: www.damtn.government.bg
   
 • ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА 
  София 1040
  р-н Изгрев, ул. Лъчезар Станчев, 13
  тел.: 0888 240 713
  e-mail: office@dksbt.bg
  Web: www.dksbt.bg
   
 • ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
  София 1000
  ул. Леге 2-4
  тел.: (02)  940 7940
  факс: (02) 940 7993
  E-mail: office@sme.government.bg
  Web: www.sme.government.bg
   
 • ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ 
  София 1784
  бул. Цариградско шосе, 111
  тел.: (02) 939 80 11
  факс: (02) 939 80 36, (02) 939 80 22
  E-mail: office@esc.bg
  Web: www.esc.bg
   
 • ИНСТИТУТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА 
  София 1463
  бул. Витоша 126, ет. 6
  тел./факс: (02) 952 29 47
  E-mail: epi@epi-bg.org
  Web: www.epi-bg.org
   
 • КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА 
  София 1000
  бул. Витоша, 18
  тел.: (02) 935 62 22, 935 61 13, 935 61 88, 02 935 61 15
  факс: (02) 980 73 15
  E-mail: cpcadmin@cpc.bg
  Web: www.cpc.bg
   
 • НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
  София 1303
  бул. Александър Стамболийски, 62-64
  тел.: (02) 926 10 10
  e-mail: noi@nssi.bg
  web: https://noi.bg/
   
 • НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
  София 1038
  ул. Панайот Волов, 2
  тел.: (02) 9857 111
  e-mail: Info@nsi.bg
  Web: www.nsi.bg
   
 • НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
  София 1000
  бул. Дондуков, 1
  тел.: (02 ) 940 20 32
  факс: (02) 940 21 86
   
 • НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
  София 1000
  бул. Дондуков, 52
  тел.: (02) 0700 18 700
  e-mail: infocenter@nra.bg
  Web: www.nap.bg
   
 • НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
  София 1407
  ул. Кричим, 1
  тел.: 0800 14 800
  Web: nhif.bg
   
 • ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО
  София 1040
  бул. Д-р Г.М.Димитров, 52Б
  тел.: (02) 9701 321
  e-mail: services@bpo.bg
  Web: www.bpo.bg
   
 • ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО - СОФИЯ
  София 1000
  ул. Солунска, 56
  тел.: (02) 930 66 19
  факс: (02) 951 63 48
  Web: www.osf.bg/
   
 • ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР
  София 1000
  ул. Три уши, 6, ет.4
  (Новата бизнес сграда на площад "Македония", до сградата на КНСБ)
  тел.: (02) 939 19 81, 400 12 41
  факс: (02) 939 19 98, 400 12 56
  Email: info@csd-bg.bg
  Web: http://csd-bg.bg/
   
 • ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА
  София 1113
  ул. Александър Жендов, 5
  тел: (02) 971 30 00
  факс: (02) 971 22 33
  Email: csd@online.bg
  Web: www.csd.bg
   
 • ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
  София 1407
  ул. Червена стена, 46
  тел.: (02) 819 07 77
  факс: (02) 819 07 76
  E-mail: ced@ced.bg
  Web: www.ced.bg