bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БТПП, София и БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪВЕТ

14.03.1977 г.

Ако възникне спор от или във връзка с или като последица от този договор, неговото приложение или тълкуване и ако казаният спор не може да бъде уреден чрез преки преговори, страните ще се обърнат към помирителната комисия, учредена от Българо-Американския икономически съвет, с оглед да се разреши спора по приятелски начин съгласно факултативните помирителни правила, приети от Съвета, преди да прибегнат до една арбитражна или съдебна процедура."WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI