bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ АС ПРИ БТПП, София и ПОСТОЯННИЯ АРБИТРАЖЕН СЪД ПРИ СЛОВЕНСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, Любляна

08.12.1998 г.

"Всички спорове, които могат да възникнат между страните от или във връзка с този договор, ще се разрешават от арбитража по Българо-словенското арбитражно споразумение. Мястото на арбитража, освен ако страните договорят друго, ще бъде страната, в която е седалището на ответника. В случай, че ответникът е предприятие от България, арбитражният спор ще се разреши от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата в съответствие с Правилника му. В случай, че ответникът е предприятие в Словения, арбитражният спор ще се разреши от Постоянния арбитражен съд при Словенската търговско-промишлена палата в съответствие с Процедурните правила на постоянния арбитражен съд при Словенската търговско-промишлена палата."WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI

SRCIC