bcci
Мобилни приложения на:
БТПП
БГ Баркод

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ БТПП И ЯПОНСКАТА ТЪРГОВСКА АРБИТРАЖНА АСОЦИАЦИЯ

06.07.1961 г.

“Всички спорове, противоречия и различия, които могат да възникнат между страните от или във връзка с този договор или с развалянето му, трябва да се отнасят и разрешават от арбитража без да се отнасят до общите съдилища в Република България и Япония.

В случай, че българско юридическо лице е ответник, арбитражът ще се състои при Външнотърговската комисия при БТПП в София, според Правилника и специалните правила на споменатата Арбитражна комисия.

В случай, че японско физическо или юридическо лице е ответник, арбитражът ще се състои в Японската Асоциация за търговски арбитраж в Токио, според Правилника за търговски арбитраж на споменатата Асоциация.

Решението, което ще се постанови, ще бъде окончателно и задължително и за двете страни”WTCA

ICC

IOE

Euro
Chambres

ABC

BSEC BC

CEFTA

RCC

CEI

SRCIC