Продажба на имоти в София чрез пряко договаряне.


Валидна до: 10-08-2024 | Код: 10.08.23.04 BC | Държава: БЪЛГАРИЯ

Продажба на имоти в София чрез пряко договаряне. Синдик на дружество „РЕИ ЛИФТС“ ЕООД /в несъстоятелност/ приема предложения от кандидат купувачи на три урегулирани поземлени имота УПИ в Урбанизирана територия – „м. Илиянци – Изток”, гр. София. Имотите попадат в „Устройствена зона за вискокотехнологични производства“, съгласно ОУП на СО. За информация вижте две Обявления за публични продани на основание чл. 718, ал. 1 вр. чл. 717а ТЗ, насрочени съответно за дати: 12.09.2023 г. и 13.09.2023 г., Специален бюлетин по реда на чл. 717а, ал. 2 от ТЗ за продажби на синдиците: https://ispn.mjs.bg/MJ/ispn.nsf/public_announcements.xsp

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089182069892За контакт:

Милена Тенева Езерска

Собственик на РЕИ ЛИФТС ЕООД /н./

Телефон: +359 888 663 361 ; +359 879 165 598
Е-mail: office@reilifts.com

Контакти при БТПП:
Отдел: Дирекция Международно сътрудничество и международни организации

Телефон: 02 8117 421

Факс: 02 987 32 09
Е-мейл: irelationsbcci.bg
Назад