Инвестиционен и търговски интерес от китайска компания в областта на металургичната индустрия.


Валидна до: 17-06-2022 | Код: 17.06.21.05 BC | Държава: КИТАЙ

Инвестиционен и търговски интерес от китайска компания в областта на металургичната индустрия. В Службата по търговско-икономическите въпроси към Генералното консулство на България в Шанхай е постъпило запитване с проявен инвестиционен и търговски интерес от китайска компания (специализирана в добив, преработка и търговия на цветни метали, с фокус върху металите цинк, кобалт, мед и никел), както следва:

  • Проучване на възможностите за инвестиция в България в добив на цинк чрез рециклиране на отпадъчна шлака след производството на стомана от металургични предприятия;
  • Покупка на меден концентрат от България.


За допълнителна информация:

г-н Костадин Джатев

ръководител СТИВ-Шанхай

тел.: +86 155 0212 5871

Е-mail: kocetodjatev@gmail.com

Контакти при БТПП:
Отдел: Дирекция Международно сътрудничество и международни организации

Телефон: 02 8117 421

Факс: 02 987 32 09
Е-мейл: irelationsbcci.bg
Назад