Компания от Казахстан предлага доставка на въглища за България.


Валидна до: 23-06-2021 | Код: 23.06.20.03 BC | Държава: КАЗАХСТАН

Компания от Казахстан предлага доставка на въглища за България. Има приложени сертификати и протоколи с показатели на предлаганата продукция. При проявен интерес от страна на заинтересовани фирми, Службата по търговско-икономическите въпроси в Казахстан ще окаже съдействие.За контакти:

Димитър Мандраджиев

Република Казахстан, гр. Нур-Султан, ул. „Иманова”, №11

Бизнес-център „НурСаулет-1”, ет.5

Тел.: +7 717 294 00 17

Моб.: +7 775 139 15 22

Е-mail: d.mandradjiev@mi.government.bg

Контакти при БТПП:
Отдел: Дирекция Международно сътрудничество и международни организации

Телефон: 02 8117 421

Факс: 02 987 32 09
Е-мейл: irelationsbcci.bg
Назад