Инженерингова компания от Украйна търси партньори в България.


Валидна до: 09-06-2021 | Код: 09.06.20.03 BC | Държава: УКРАЙНА

Инженерингова компания от Украйна търси партньори в България. Фирмата е с над 50 години опит в проектиране, дизайн, инженерингова дейност и реализация на проекти в областта на строителството, реконструкцията и модернизацията на нови и съществуващи сгради, комплекси и съоръжения. Компанията желае да си партнира с български фирми от бранша като подизпълнител, партньор при изпълнение на съвместни проекти или изпълнение на еднократни поръчки. Има е-mail, URL.
Контакти при БТПП:
Отдел: Дирекция Международно сътрудничество и международни организации

Телефон: 02 8117 421

Факс: 02 987 32 09
Е-мейл: irelationsbcci.bg
Назад