Компания от Словакия търси бизнес партньори в България.


Валидна до: 28-04-2021 | Код: 28.04.20.01 BC | Държава: СЛОВАКИЯ

Компания от Словакия търси бизнес партньори в България. Фирмата е член на търговско-промишлената палата на Словакия. Компанията  представя оферта за проектиране и доставка на технологично оборудване за промишлени пречиствателни станции за отпадни води - ПСОВ. Компанията е един от малкото ексклузивни търговци на разделителни мембрани на Mitsubishi за биологична ПСОВ в ЕС.  Има приложен проспект на ПСОВ и конкретно офертно предложение.За контакти:

SLOVAK CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
ŽILINA REGIONAL CHAMBER
Hálkova 31, 010 01 ŽILINA, Slovak Republic

Ján Mišura
Director of SCCI RC Zilina
Robert Vydra, Int. Dpt.

Tel.: +421-41-7235 102, -655

Fax: +421-41-7235 653

E-mail: zahrza@za.scci.sk

URL: www.interbiznis.sk ;www.sopk.sk

Контакти при БТПП:
Отдел: Дирекция Международно сътрудничество и международни организации

Телефон: 02 8117 421

Факс: 02 987 32 09
Е-мейл: irelationsbcci.bg
Назад