Открито обявление от акционерно дружество АСЕ.


Валидна до: 13-02-2021 | Код: 13.02.20.01 BC | Държава: БЪЛГАРИЯ

Открито обявление от акционерно дружество АСЕ. С настоящото акционерно дружество АСЕ (АСЕ АД), като филиал на акционерно дружество „АСЕ“ в Република България, уведомява за провеждането на открито запитване за котировките в електронен формат за доставяне на програмно-технически средства за нуждите на АСЕ АД в Белене Република България (лот 752ИТ/ЗК-019). Документацията по посоченото открито запитване за котировки в електронен формат е публикуванa:

  • на официалния сайт за поръчки на Държавната корпорация „Росатом“ http://zakupki.rosatom.ru, номерът на поръчката е № 200131/0536/082;
  • на официалния сайт на единната информационна система в сферата на поръчки в информационно-телекомуникационната мрежа на Интернет: Закупка № 32008832301 (http://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32008832301);
  • на ЕТП (Електронна Търговска Площадка) “В2В-center”, Поръчка № 1437682 (http://www.b2b-center.ru/market/pravo-zakliucheniia-dogovora-na-postavka-programmno-tekhnicheskikh-sredstv/tender-1437682/).
Контакти при БТПП:
Отдел: Дирекция Международно сътрудничество и международни организации

Телефон: 02 8117 421

Факс: 02 987 32 09
Е-мейл: irelationsbcci.bg
Назад