Акционерната компания „Узелтехсаноат“ - Узбекистан е заинтересована от дългосрочни търговски взаимоотношения с български фирми.


Валидна до: 04-09-2019 | Код: 04.09.18.04 BC | Държава: УЗБЕКИСТАН

Акционерната компания „Узелтехсаноат“ - Узбекистан е заинтересована от дългосрочни търговски взаимоотношения с български фирми. Дружеството управлява около 60 производствени мощности и фирми. Осъществява координиране на производството и търговията с електротехническа продукция, проучване на търсенето на собствените продукти на местни и чужди пазари, подпомагане на предприятията в производството на нови видове електротехнически изделия. Компанията съдейства за локализиране на производството на крайни продукти, компоненти и части. Компанията изразява готовност за установяване на трайни бизнес отношения с български партньори от бранша, поемайки ангажимента за оказване на визова поддръжка, предоставяне на необходимата данъчна и митническа информация и осъществяване на посещение в България, с цел запознаване с българските технологични възможности в електротехниката. Дружеството предоставя информация за предстоящото пускане в производство, в Узбекистан, на електромобили и други нови проекти, които могат да стимулират двустранния стокообмен. Чрез компанията се изнасят медни шини и медни тръби, които представляват интерес за българския пазар. В страната не се произвеждат електрически помпи и електромотори, което е възможност за внос от България.За допълнителна информация и контакти:

Красимир Драгнев

СТИВ – Ташкент

Тел.: +998 (90) 996 63 12

E-mail: k.dragnev@mi.government.bg

Контакти при БТПП:
Отдел: Дирекция Международно сътрудничество и международни организации

Телефон: 02 8117 421

Факс: 02 987 32 09
Е-мейл: irelationsbcci.bg
Назад