Бизнес оферти


За допълнителна информация, моля свържете се с: БТПП, Дирекция Международно сътрудничество и международни организации.
Тел.: 02 8117 421, Е-мейл: irelationsbcci.bg

Търси:    Страна:

243 оферти

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Код Оферта Държава
23.06.20.03 BC Компания от Казахстан предлага доставка на въглища за България. КАЗАХСТАН
23.06.20.04 BC Компания от Беларус се интересува от партньорство с български фирми в различни области на дейност. БЕЛАРУС
23.06.20.05 BC Румънска компания търси контакти с български производители и износители. РУМЪНИЯ

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25