Бизнес оферти


За допълнителна информация, моля свържете се с: БТПП, Дирекция Международно сътрудничество и международни организации.
Тел.: 02 8117 421, Е-мейл: irelationsbcci.bg

Търси:    Страна:

192 оферти

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Код Оферта Държава
01.08.19.04 BC Компания от Украйна, производител хидравлични помпи и резервни части за тях търси сътрудничество. УКРАЙНА
01.08.19.05 BC Компания от Унгария се занимава с производство и търговия на елегантни дрехи за лов търси български партньори, заинтересовани за съвместен бизнес. УНГАРИЯ
17.07.19.01 ВС Компания от Унгария предлага бизнес сътрудничество на български фирми. УНГАРИЯ
17.07.19.02 ВС Компания от Франция търси контакти с български производители. ФРАНЦИЯ
17.07.19.03 ВС Унгарска компания търси български партньори за своя продукт. УНГАРИЯ
17.07.19.04 ВС Украински производител на композитни материали търси партньори в България. УКРАЙНА
17.07.19.05 ВС Компания от Китай предлага контакти на заинтересовани български фирми. КИТАЙ
10.07.19.01 BC Компания от Босна и Херцеговина търси дългосрочни контакти с български фирми. БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
10.07.19.02 BC Българска фирма, ситуирана във Варна, работи в областта на маркетинга. БЪЛГАРИЯ
10.07.19.03 BC Компания от Китай, ситуирана в Пекин, лидер в съвременните транспортни технологии, предлага сътрудничество на български фирми. КИТАЙ

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20