Бизнес оферти


За допълнителна информация, моля свържете се с: БТПП, Дирекция Международно сътрудничество и международни организации.
Тел.: 02 8117 421, Е-мейл: irelationsbcci.bg

Търси:    Страна:

200 оферти

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Код Оферта Държава
10.08.23.02 BC Турска компания, производител на машини и съоръжения за строителството, в т.ч. жп и пътно строителство, предлага машини и ТУРЦИЯ
10.08.23.03 BC Украинска строителна компания предлага услуги на български фирми УКРАЙНА
10.08.23.06 BC Китайска компания, производител на вентилатори, вакуумни помпи и други, предлага внос в България. КИТАЙ
10.08.23.04 BC Продажба на имоти в София чрез пряко договаряне. БЪЛГАРИЯ
10.08.23.05 BC Business Day Ltd. предлага услуги в сферата на корпоративната комуникация, b2b маркетинга и продажбите. БЪЛГАРИЯ
04.08.23.01 BC Компания от Иран желае да открие представителство в България. ИРАН
04.08.23.02 BC Компания от Румъния търси контакти с български плетачни фабрики. РУМЪНИЯ
04.08.23.05 BC Унгарска фирма, работеща в сектор енергийно ефективно строителство, предлага сътрудничество на български фирми от строителния бранш. УНГАРИЯ
04.08.23.03 BC Фирма от Белгия предлага сътрудничество на заинтересовани български фирми. БЕЛГИЯ
04.08.23.04 BC Унгарска компания, работеща в бранша възобновяеми източници на енергия, предлага изпълнение на съвместни дейности на заинтересовани български фирми. УНГАРИЯ

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20