Бизнес оферти


За допълнителна информация, моля свържете се с: БТПП, Дирекция Международно сътрудничество и международни организации.
Тел.: 02 8117 421, Е-мейл: irelationsbcci.bg

Търси:    Страна:   Изчисти

3 оферти


Код Оферта Държава
03.11.23.02 BC Португалска фирма търси контакти с български производители. ПОРТУГАЛИЯ
05.10.23.01 BC Фирма от Португалия търси контакти с български производители. ПОРТУГАЛИЯ
17.03.23.05 BC Португалски многонационален холдинг желае да установи сътрудничество с български партньори. ПОРТУГАЛИЯ