Сигнал за корупция - Твоят сигнал има значение


  • Моля, подайте Вашия сигнал за нередности, за да предотвратим корупционните практики;
  • Нека проявим нетърпимост към неактивните служители на държавната и общинска администрация!

Ръководена от амбицията да защитава интересите на бизнеса и да предотвратява корупционни практики, БТПП приема сигнали за нередности, като поема ангажимента да ги предостави на съответните компетентни органи и да проследи легитимността на подателя.

Сигнали могат да подават Търговски дружества (ТД) или Юридически лица (ЮЛ) с нестопанска цел.

Подателят на сигнал трябва да се идентифицира, а БТПП се ангажира да не дава информация за подателя. В случай, че той е анонимен, се разглежда на последно място. Сигналите не трябва да съдържат обидна информация. БТПП не носи отговорност за истинността и авторството на съдържанието на сигнала.


Наименование на ТД или ЮЛ с нестопанска цел:
Вашият Е-Мейл:
Сигналът да бъде ли публикуван в списъка със сигнали
Сигналът се отнася до работата на:
Сигналите се отнасят за дейност на държавната и общинска администрация.

Вашият сигнал:

Въведете кода: