Назад

БТПП подкрепя позицията на Европалати за икономически растеж чрез разкриване на работни места


 • БТПП подкрепя позицията на Европалати за икономически растеж чрез разкриване на работни места


   

  Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати (Европалати) изказа своето удовлетворение от решенията за икономически растеж и работни места, приети на последната среща на върха на държавите от ЕС, която се проведе на 30 януари т.г. в Брюксел. Приетите от европейските правителства мерки са сигурен знак за реформи.
   
  Предложението да се използва бюджета на ЕС като лостов механизъм за финансовия потенциал на Европейската инвестиционна банка и по този начин да се повиши капацитета на банките да отпускат заеми за малкия бизнес e в съответствие с инициатива, подета от Европалати, да се създаде Централен европейски гаранционен фонд за заеми и собствения капитал, който трябва да предостави облекчения за бизнеса в краткосрочен план.
   
  Европалати призова лидерите на ЕС да следват и дългосрочните политически цели. Такива цели са професионалното образование и обучение, които трябва да се приемат като основен инструмент за справяне с младежката безработица и начините за преодоляване на недостига на умения. Във връзка с това, се разглежда като крайно необходимо пренасочването на фондовете на ЕС към ключови области за повишаване на квалификацията - чиракуване и стажове.
   
  Българската търговско-промишлена палата като дългогодишен член на Европалати, подкрепя напълно позицията на европейската организация по отношение повишаване квалификацията на работниците и насърчаване на младежите да намират работа. Многократно БТПП е заявявала в публичното пространство, че един от най-сериозните проблеми на българския бизнес през последните години е гладът за качествени специалисти, намирането на компетентни в своите области професионалисти. А начинът да се постигне това е чрез насърчаване именно на младите и образованите да се включват чрез стажове и практики, за да не остава знанието им само „на хартия“.

  Линк

Назад