Назад

БТПП с мерки за насърчаване развитието на индустриалните паркове


 • БТПП с мерки за насърчаване развитието на индустриалните паркове


  Българската търговско-промишлена палата, в качеството си на работодателска организация на национално равнище и участник в Оперативната работна група за индустриалните паркове, е подготвила становище относно Разработване на мерки за насърчаване развитието на индустриалните паркове в България.

  Икономическата действителност ясно показва, че приетите в годините назад мерки за насърчаване развитието на индустриалните паркове в България нито са достатъчни, нито са адаптивни към възможностите на българската икономика, отбелязват от работодателската организация. Необходими са по-сериозни регулации на съществуващите мерки и  създаването на нови такива, които да отговорят на нуждите на пазара и да се постигне икономически ефект за съответните региони и за страната като цяло.

  От БТПП подчертават, че е необходим различен подход по отношение на развитието на индустриалните паркове. От зони, в които инвеститорите могат само да наемат или закупят терени, паркове следва да бъдат изградени като обединяващи научно-развойни, производствени, търговски политики с цел привличане на допълнителни инвестиции от стратегически и финансови  партньори.

  Българската държава не трябва да се осланя и да разчита само на средства от европейските фондове и Плана за възстановяване и развитие, чиито средства могат да бъдат ползвани само за инфраструктура по отношение на тези зони. Необходимо е да се заложат изисквания към бенефициентите на средствата, които в бъдеще да ги накарат да се развият в посока, която ще позволи привличане на чуждестранни инвестиции. В тази връзка, следва да се дискутират възможностите за тематична специализация на отделни паркове, както и задължението за създаване на научно-изследователска и развойна инфраструктура като условие за получаване на публично финансиране, отбелязват от БТПП.

  Палатата е подготвила и конкретни предложения за разработването на мерки за насърчаване развитието на индустриалните паркове в България. Те са изпратени на вниманието на ресорните министри - на икономиката и индустрията и на иновациите и растежа.


  Линк

Назад